Rasistisk vold skjer ikke i et vakuum og må bekjempes med aktiv antirasisme hver eneste dag – også her i Norge 05.06.2020

Actualise utopia: the model called angel, Helsinki 2019, av Kemê – kemetheartist.com i boka Actualise Utopia.

Selv om protestene som pågår i USA springer ut fra den grunnleggende retten for alle mennesker til et liv uten politivold, ønsker Norske Billedkunstnere (NBK) også å anerkjenne hvordan rasisme påvirker arbeidshverdagen til kunstnere. Det finnes rasisme i Norge, og det finnes rasisme i kunstfeltet.

NBK står i solidaritet med Black Lives Matter-bevegelsen og alle ofre for rasisme i USA, i verden og i Norge. Rasistisk vold skjer ikke i et vakuum og må bekjempes med aktiv antirasisme hver eneste dag – også her i Norge. Selv om protestene som pågår i USA springer ut fra den grunnleggende retten for alle mennesker til et liv uten politivold, ønsker NBK også å anerkjenne hvordan rasisme påvirker arbeidshverdagen til kunstnere. Det finnes rasisme i Norge, og det finnes rasisme i kunstfeltet.

«Men hva med oss? […] Vil vi også klare å få bukt med våre egne rasismeutfordringer en gang for alle? Kanskje første steg vil være å anerkjenne at vi har problemer, vi også», s​krev Maha Kamran nylig i en kommentar på nettstedet Subjekt.

For selv om kunstfeltet kan fremstå som både progressivt og liberalt, finnes mange blindsoner. I nettmagasinet Contemporary And, som skriver om samtidskunst fra Afrika og den afrikanske diaspora, gir Sheila Feruzi et innblikk fra det norske kunstlivet. Manusforfatter og produsent Feruzi tok del i arbeidet til Emma Wolukau-Wanambwa på fjorårets Bergen Assembly, og i teksten gir Feruzi flere nylige eksempler på rasisme. Feruzi skriver også noe om vanskeligheten med å ta opp rasisme i Norge:

«When people of color voice their frustrations, we fear being perceived as disturbing the peace due to hidden power structures in Norwegian society. This is partly because the concept of Norwegianess is built on virtues such as solidarity, freedom, peace, and egalitarianism​»

Det er avgjørende at ikke frykten for å skape forstyrrelser eller konflikter står i veien for å løse strukturelle problemer. Denne fryktens passiviserende effekt ble tatt opp av en selvinitiert arbeidsgruppe for metoo innenfor billedkunstfeltet da den samlet inn historier. I et opprop om et  tryggere kunstfelt krever den «en faktisk god stemning, en stemning av trygghet. En stemning som tillater at alle får ta plass. Men for å komme dit, må vi våge å utsette oss selv og andre for dårlig stemning!»

Dette er utfordringer som kommer i tillegg til de alvorlige angrepene som flere av våre kolleger blir utsatt for i form av rasistisk hets og trusler – i innboksene sine, i åpne fora og kommentarfelt.

Som kunstnerorganisasjon skal NBK stille opp for våre medlemmer. Også kunstinstitusjoner, både visningssteder og utdanningsinstitusjoner, må bidra i endringsarbeidet. Vi forventer at institusjonene tar et særlig ansvar, fordi antirasisme – i likhet med feminisme – ikke er en merkelapp, men et kontinuerlig arbeid for å bekjempe fordommer og diskriminering.

NBK oppfordrer kunstnere til å orientere seg i de nylige ressursene som BIPOC* (*Black Indigenous People Of Color) og andre organisasjoner har bidratt med tilknyttet samtidskunstfeltet og rasisme i Norden.

I denne sammenheng vil NBK også rette en stor takk til alle våre kollegaer innenfor og utenfor kunstfeltet som jobber aktivt med antirasisme, og for å bygge et mer likestilt samfunn.

Ressurser

Balansekunst. NBK er medlem av organisasjonen Balansekunst som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv. Ønsker du å lære mer om hvordan jobbe antirasistisk, tilbyr Balansekunst normkritiske kurs som synliggjør hvithetsnorm og arbeid for antirasisme. Kontakt derfor din grunnorganisasjon om du ønsker å ha et kurs for deg og dine kollegaer. Kursene er gratis.

Litteratur og poesi anbefalt av Balansekunst

  1. Atcualise Utopia(2019) antologi av Ninos Josef (red.).
  2. Medborgar ​(2018) av Claudia Rankine, gjendiktet av Kristina Leganger Iversen og Camara Lundestad Joof.
  3. Eg snakkar om det heile tida (​ 2018)​ ​av​ ​Camara Christina Lundestad Joof
  4. Rasismens poetikk(2019) av Guro Sibeko
  5. Svart kvinna(2015) av Fanna Ndow Norrby
  6. Afropolitt (2013) av Asta Busingye Lydersen.
  7. Ikkje ver redd sånne som meg​ (2018) av Sumaya Jirde Ali
  8. Melanin hvitere enn blekemiddel(2018) av Sumaya Jirde Ali 
  9. Skal liksom liksom-passet ditt bety noe(2017) antologi utgitt av Minotenk.
  10. Third Culture Kids (2019) antologi av Aon Raza Naqvi (red.)