Raja, vi står fortsatt tomhendte 27.05.2020 Kronikk

Ruben Steinum. Foto: Jannik Abel.

Det som så ut til å kunne bli et midlertidig sikkerhetsnett ble fort revet bort.

Det kan virke som om kultur- og likestillingsminister Abid Raja tror at jobben med å redde kulturlivet er gjort når han skriver i Dagbladet 5. mai at «de strenge tiltakene var høyst nødvendige, det samme var akutt økonomisk førstehjelp.»

Realiteten er at de fleste kunstnere fortsatt står tomhendte. Framfor å vise en forståelse for at kunstnernes kombinasjonsinntekt gjør at de faller utenfor regjeringens nye kompensasjonsordninger, så fortsetter statsråden de nærmest innholdsløse festtalene om kulturlivets betydning. Han fortsetter hyllesten av dem som lager kunsten – kunstnere. De som nå står uten inntekt.

Rajas innsikt om at «økonomien i kultursektoren er kompleks, og mange ulike aktører er rammet», blir stående til ingen nytte når det ikke fører til handling.

Mandag 4. mai åpnet Nav for søknader fra selvstendig næringsdrivende og frilansere. Kunstnerne skulle omsider – etter nesten åtte uker – få søke om midlertidig kompensasjon for inntektsbortfall som følge av koronakrisen. Men ordningen preges av flere problemer enn løsninger for kunstnerne.

Ifølge den opprinnelige forskriften, vedtatt 8. april, skulle midlertidig kompensasjon for selvstendig næringsdrivende og frilansere være basert på inntekt fra de tre foregående år. Men den 24. april snek imidlertid regjeringen inn en endring i den nye forskriften: Nå var det bare tall fra 2019 som skal legges til grunn. Så fort ble det som så ut til å kunne bli et midlertidig sikkerhetsnett revet bort.

Norske Billedkunstnere (NBK) har i flere innspill forklart behovet for at beregningsgrunnlaget må tilpasses de som har kombinasjonsinntekter som går i sykluser. Dette gjelder så å si alle kunstnere som jobber i sykluser strekt over flere år, med ulike faser for investering, utvikling og produksjon, til realisering av prosjekter og salg.

En billedkunstner kan ha tjent godt på salg fra utstillinger og oppdrag i 2018, for så å investere i produksjon av nye kunstverk på atelier i hele 2019. Variasjonene i inntekt er derfor store fra år til år.

Disse svingningene i inntekter gjør at Navs beregningsgrunnlag fra det siste året, presser kunstnere utenom ordningen. Dette kommer i tillegg til at de fleste ikke får dekket de faste utgiftene til blant annet arbeidslokaler, fordi egenandelen er for høy og fordi ordningen legger til grunn at man må kunne vise til fall i omsetning i samme periode i fjor.

Kunstnerne står fortsatt med alle utgiftene og intet økonomisk sikkerhetsnett. Oppdragene og utstillingene er avlyst, inntektene har stoppet opp. Når skal statsråden sørge for en ordning som fanger opp de næringsdrivende som faller mellom de øvrige ordningene.

Abid Raja, hvis du virkelig mener at kulturlivet skal vise vei, så må du også vise at du lytter til oss og etablerer nødvendige krisetiltak for dem som skal vise vei og skape kunsten – kunstnerne.

Kronikken var publisert i Dagbladet 14. mai.