«Publikum kan forvente en utstilling som rommer samfunnskritikk, humor, poesi og forskning» 04.05.2018 Høstutstillingen

Anders Kjellesvik er leder av Den Nasjonale Jury (Høstutstillingsjuryen).

Høstutstillingsjuryen er ferdig med første runde.

Juryleder Anders Kjellesvik har sammen med resten av Den Nasjonale Jury – Høstutstillingsjuryens formelle betegnelse – gjennomgått rundt 2 000 søknader til den mye omtalte utstillingen. Prosessen første juryering varer i to intensive uker. Han har merket seg noen tematiske tendenser.

– Flere verker tar for seg mennesket i møte med naturen eller naturen som en dominerende størrelse. Flere av arbeidene har en analytisk tilnærming, en slags studie av grunnelementer og fysikk. I en annen ende av skalaen er det flere arbeider som sirkulerer rundt det åndelige og sjelelige, både med dypt alvor og gjennom flørt, sier han.

Den materialspesifikke kunsten og maleriet står sterkt også i 2018.

– Selv om spredningen er stor, opplever jeg et grunnleggende samfunnsengasjement, ikke minst i kunstnerskapene som opererer helt upolitiske og uavhengige, sier Kjellesvik.

Når Norske Billedkunstnere arrangerer statens 131. kunstutstilling til høsten, kan publikum forvente sterke arbeider med stor spredning i temaer og uttrykk, ifølge Kjellesvik.  

– Flere tendenser og problemstillinger er gjennomgående hos mange kunstnere; innholdsmessig, konseptuelt eller rent formalt. Eksistensialisme, resignasjonen og dystopi opptrer gjerne parallelt. Utstillingen vil romme samfunnskritikk, humor, poesi og forskning. Den vil forhåpentligvis finne en god plass i Høstutstillingens form og historie.

Juryen samles igjen etter sommeren, da på Kunstnernes Hus hvor de skal vurdere originalverkene som kom videre til andre juryeringsrunde.

– Vi er spente på utfallet av den lange arbeidsprosessen, sier Kjellesvik.

– Det er viktig å ha helheten i tankene, selv om den er omfattende og fragmentert. Juryeringsarbeidet er en litt outrert form, en form for blind-date, både i møtet med de andre medlemmene og verkene som skal vurderes. Det er alltid utfordrende å samarbeide godt under press, men jeg synes vi har lykkes så langt. Den mest krevende delen er nok den som gjenstår, og som vil foregå på Kunstnernes Hus i august.

Høstutstillingen 2018 arrangeres på Kunstnernes Hus i perioden 8. september–14. oktober.

Alle innsendte arbeider blir vurdert av Den Nasjonale Jury (DNJ): Tom Stian Kosmo, Anders Kjellesvik, Marte Aas, Julie Lillelien Porter, Joar Nango og Anna Ihle.

Juryen består av kunstnere og velges for en toårsperiode av NBKs medlemmer. Utstillingen juryeres i to omganger; 1. juryering skjer på grunnlag av digital dokumentasjon. Under 2. juryering vurderes originalverk.