Over 1000 skoleelever får lære om nye kunstuttrykk på Høstutstillingen de neste årene 25.05.2023

Kunstformidler Ida Frisch i samtale med skoleklasse fra Skøyen skole. Verket på bildet er Life Forces (2020) av Oda Bremnes. Foto: Jannik Abel.

– Vi er utrolig glade for at Sparebankstiftelsen DNB støtter dette prosjektet videre, sier formidlingsansvarlig Nora Fremmerlid.

Til høsten skal 40 skoleklasser delta i prosjektet Kunstkringkastingen – et flerårig formidlingstilbud for elever fra barne-og ungdomsskoletrinnet, der kunstnere, formidlere, lærere og elever bruker Høstutstillingen som arena for tverrfaglig undervisning. 

Vi ser allerede på elevene som har deltatt i prosjektet frem til nå, at de gjentatte besøkene på Høstutstillingen bidrar til å skape trygghet i utstillingsrommet og engasjement for kunsten. Utstillingsrommet er en arena hvor de får øve seg på å se, tenke kritisk, formulere synspunkter og lytte til medelevene sine, uten mål om en fasit eller riktig løsning, sier Fremmerlid. 

– Vi ser allerede på elevene som har deltatt i prosjektet frem til nå, at de gjentatte besøkene på Høstutstillingen bidrar til å skape trygghet i utstillingsrommet og engasjement for kunsten.
Kunstformidler Ida Frisch i samtale med skoleklasse fra Skøyen skole om verket The Tea Party (2020) av Lena Trydal, under Høstutstillingen 2022. Elevene prater om sammenhenger mellom kunstnerisk språk og identitet, og om demokrati. Foto: Jannik Abel.

Startskuddet for Kunstkringkastingen var en mindre pilot gjennomført i 2017 og 2018, med støtte fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH). Initiativet var et forsøk på å nå ut til en målgruppe som nærmest var fraværende på Høstutstillingen, nemlig grunnskoleelevene. Kun rundt 50 elever besøkte Høstutstillingen året før Norske Billedkunstnere (NBK) startet prosjektet. Med midler fra Sparebankstiftelsen DNB kunne NBK fra og med 2019 tilby gratis formidling til langt flere skoleklasser – mer enn 2000 elever besøkte utstillingen i 2022, hvorav over halvparten deltok i Kunstkringkastingen. 

Nora Fremmerlid. Foto: Julianne Leikanger.
– Vi ser at elevene husker godt verk fra tidligere år, og at særlig møter med profesjonelle kunstnere i utstillingen gir svært godt læringsutbytte.

Med nye prosjektmidler fra stiftelsen er tilbudet sikret i nye tre år, og et av målene er at elevene skal oppdage at de kan være meningsskapere i møte med verkene i utstillingen, og at deres erfaringer og assosiasjoner til kunsten tas på alvor. Kunsten er grunnleggende utforskende og åpner opp for mange spørsmål: Hva vil kunstneren fortelle? Hvilke virkemidler bruker kunstnere til å uttrykke seg? Hva er egentlig kunst? Hva opplever jeg i møte med kunstverket? 

– Det er veldig kult å få tilbakemeldinger fra lærere som kan fortelle om at noe av det første elevene lurer på når de kommer tilbake til skolen etter sommerferien, er når klassen skal på omvisning på Høstutstillingen igjen. Vi ser at elevene husker godt verk fra tidligere år, og at særlig møter med profesjonelle kunstnere i utstillingen gir svært godt læringsutbytte. Nå gleder vi oss til å kunne fortsette prosjektet, og til å ta imot både kjente og nye skoler, sier Fremmerlid.

Kunstkringkastingen er et flerårig prosjekt rettet mot grunnskolen, med mål om å stimulere flere barn og unge til engasjement og nysgjerrighet rundt samtidskunst, styrke samarbeid mellom kunstfeltet og skoleverket, samt gi involverte elever et langvarig forhold til kunst

Så langt har disse skolene deltatt i Kunstkringkastingen: barneskolene Tøyen-, Skøyen-, Skjønnhaug- og Kjelsås skole og ungdomsskolene Kjenn- og Bjøråsen skole.

Flere nye skoler skal delta i prosjektet fra 2023–2025, men det er fortsatt noen ledige plasser for 5. og 8. trinn. De deltakende klassene får et gratis formidlingstilbud over tre år. Kontakt gjerne formidlingsansvarlig Nora Fremmerlid ved interesse.