Omfattende kunstsatsning blant opposisjonspartiene 22.11.2018

Wolfson Printmaking Hall (2017) av Nicolai Freberg. Digitalt trykk på koreansk papir. Vist på Høstutstillingen 2018. Foto: Vegard Kleven / NBK

Fra Miljøpartiet De Grønnes 27 millioner til nye arbeidsstipender til Arbeiderpartiets 20 millioner i utstillingshonorar – opposisjonspartienes alternative statsbudsjetter for 2019 viser en satsning på kunstnerne.

Samtlige av Kristelig Folkepartis (KrF) krav – som samlet sett ville bidratt til et løft for kunstnerøkonomien – ble forhandlet bort i budsjettforliket med regjeringen.

– Det var svært skuffende at Venstre og de andre partiene ikke kunne imøtekomme kunstnerne med en eneste krone. Men det er svært positivt å se at opposjonspartiene har lyttet til Norske Billedkunstnere og andre kunstnerorganisasjoners innspill når de nå har publisert sine alternative statsbudsjetter, sier styreleder Hilde Tørdal.

Flere partier viser vilje til en omfattende satsning på det visuelle feltet. Miljøpartiet De Grønne (MDG) begrunner sin generelle kunst- og kultursatsning slik: «Kultur, kunst og opplevelser vil bli ennå viktige hvis vi klarer å redusere det materielle forbruket til et bærekraftig nivå. Kultur er en vekstbransje for oss, og det er viktig at staten legger et godt grunnlag for kvalitetsøkning, bredde og bedre økonomiske vilkår for dem som produserer kunst og kultur». Partiet vil blant annet øke potten til stipendhjemler med 27 millioner kroner. Arbeiderpartiet vil ha 20 millioner kroner i utstillingshonorar med i budsjettet, og 100 nye hjemler til kunstnerstipend. Sosialistisk Venstreparti (SV) ønsker også 100 nye hjemler, og vil samtidig styrke assistentordningen for kunstnere med fem millioner kroner. 

Tall fra opposisjonenes alternative statsbudsjetter (antall millioner i økning i forhold til regjeringens forslag):

Arbeiderpartiet

 • 20 – utstillingshonorar
 • 30 – 100 hjemler kunstnerstipend
 • 10 – privatkopieringsvederlag
 • 10 – Den Kulturelle Spaserstokken
 • 30 – Norsk Kulturfond


SV

 • 5 – styrke assistentordningen for kunstnere
 • 30100 hjemler kunstnerstipend
 • 5 – Garantiinntekt og langvarig stipendøkning
 • 10 – Tilskudd til utstillingsvederlag for kunstnere som verk til visningssteder
 • 10 – utstillingshonorar
 • 5 – privatkopieringsvederlag


Miljøpartiet De Grønne

 

 • 15 – Den Kulturelle Spaserstokken
 • 15 – Styrke kvaliteten i kunst- og kulturundervisning i grunnskolen
 • 20 – Belønningsordning som premierer institusjoner som lager kunstprosjekter i samarbeid med frie kunstnere
 • 27 – 100 hjemler for arbeidsstipend. Stipendet gir kunstnere mulighet til å videreutvikle kunsten sin og ha kunstnerisk aktivitet som sitt hovedvirke. Stipendet skal også kunne gis til omskolering til annen kunstnerisk virksomhet.
 • 7 – Etablere en ny basisfinansieringsordning for det visuelle kunstfeltet


Rødt

 • 107 –  255 arbeidsstipender, økte satser og utstillingshonorar
 • 95 – Norsk Kulturfond, for musikk, tidsskrift og kritikk, visuell kunst og helårsarrangører i hele landet.

På bakgrunn av fagkomiteenes forslag skal Stortinget før 15. desember vedta det endelige budsjettet.