Nye stipendmillioner i koronastøtte 08.02.2022

Utvalget for Statens kunstnerstipend. Foto: Geir Mogen

Regjeringen, med kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i spissen, gikk i slutten av Januar ut med nyheten om at det nok en gang vil bli gitt koronastøtte direkte til kunstfeltet. Denne runden er det snakk om 300 millioner kroner, hvorav nesten 120 av disse vil gå til å styrke eksisterende ordninger for utøvende kunstnere.

– Det er kunstnerne som utgjør selve kjernen i norsk kulturliv. Vi må sikre at flest mulig kommer seg gjennom pandemien og opprettholder aktiviteten og utvikler ferdighetene sine, sier Trettebergstuen i en pressemelding.

Ministeren poengterer at de har valgt å gi penger gjennom ordninger de vet treffer kunstnerne direkte. 

– Kunstnere er også arbeidsfolk med de samme regningene å betale som alle andre. Ved å styrke ulike fond og stipender er vi trygge på at vi når bredt ut.

220 nye stipender i 2022

De nye midlene vil fordele seg slik:

  • 33,2 mill. kroner går til Statens kunstnerstipend
  • 30 mill. kroner går til Norsk kulturfond
  • 30 mill. kroner går til Fond for lyd og bilde
  • 25 mill. kroner går til Fond for utøvende kunstnere

I tillegg blir det gitt 65 millioner til norsk film, samt 100 millioner til de statlige institusjonene, teatre og museer. 

Disse 33,2 millionene, som utgjør 100 nye stipender, kommer på toppen av den allerede eksisterende stipendtildelingen for 2022. I denne har regjeringen allerede lagt opp til en økning på 100 nye faste stipendhjemler, i tillegg til de 20 som allerede var lovet fra regjeringen Solberg. Dette vil si at det i årets tildeling vil ha en økning på til sammen 220 stipender. 

Ingen ny søknadsrunde

Av pressemeldingen kommer det også frem at de nye stipendene vil følge den vanlige utdelingen, og at det ikke vil bli noen ekstra søknadsrunde for disse.

Årets fordeling av stipender mellom kunstnergruppene er ennå ikke avgjort. Høringsfristen for stipendfordeling gikk ut 1. februar, og vi kan dermed anta fordelingen vil bli annonsert om ikke alt for lang tid. 

Fra retorikk til handling

– Dette er virkelig gode nyheter, sier Ruben Steinum, styreleder i Norske Billedkunstnere. Han peker på de gjennomgående lave inntektene til kunstnere, noe som gjør dem til en prekært utsatt gruppe i situasjoner som den pandemien har ført med seg:

– Kunstneres lave inntekt og utsatte arbeidsvilkår har blitt dokumentert gjentatte ganger, og koronakrisen viste med brutal tydelig­het hvor hullete og skjør kunstnernes lappeteppe­økonomi er. Vi trenger trygge rammer mer enn noen gang.

Derfor håper Steinum at regjeringen vil videreføre tiltakene, og la de midlertidige stipendene forbli en permanent løsning som en del av en større kunstnerøkonomireform. 

– Regjeringen har gang på gang formidlet forståelse for kunstnernes økonomiske vanskeligheter. Når de nå lar denne retorikken bli til handling får vi bare håpe det ikke stopper med dette, for behovene vil være her også etter smittetallene har sunket.