Ny skattemelding for inntektsåret 2021 18.03.2022

I disse dager sendes det ut en ny skattemelding til alle med enkeltpersonsforetak. De fleste vil få denne meldingen i hende mellom 16. mars og 4. april.

Skattemeldingen din er ikke tilgjengelig før du får en e-post eller SMS fra Skatteetaten. De fleste mottar et e-postvarsel.

Skattemeldingen på papir blir også sendt ut mellom 16. mars og 4. april.

Nylig har også Skatteetaten laget en hel side dedikert til hvordan levere skattemelding for billedkunstnere. Denne går detaljert igjennom den nye innleveringsmetoden, og presenterer prosessen steg for steg med tekst, bilde og video.
Den tar for seg innlevering, hva som er nytt, inntekter og kostnader, innsending og fradrag du kan ha krav på.

Gå inn på www.skatteetaten.no/billedkunstnere for å lese mer!

Frist for levering er 31. mai!
Slik ser Skatteetatens nettside for billedkunstnere ut.

Fra og med i år vil billedkunstnere med enkeltpersonforetak, i likhet med andre enkeltpersonforetak, motta ny skattemelding for inntektsåret 2021. Bakgrunnen er at skattemyndighetene har besluttet å erstatte næringsoppgaven, samt alle tilhørende vedleggsskjemaer, med en såkalt næringsspesifikasjon som vedlegg til skattemeldingen.

Det er viktig å merke seg at det nye formatet skal inneholde de samme opplysningene som tidligere, men i et tilsiktet forenklet og forbedret format. Det er altså ingen andre endringer i lovverket – utover måten og formatet informasjonen leveres på – som får innvirkning på denne innleveringsrunden. 

Skatteetaten understreker at endringen er ment som en ny og forbedret løsning for personlig næringsdrivende. Hovedhensikten er å forenkle innleveringen av skattemessige opplysninger for næringsdrivende, herunder bidra til at korrekte opplysninger til Skatteetaten gis på en mer effektiv måte. 

Endringen innebærer at opplysninger som tidligere ble innrapportert via skjemaer på altinn.no, herunder skjemaet RF-1242 Næringsoppgave for billedkunstnere, nå blir erstattet av en næringsspesifikasjon, der de tidligere postene i næringsoppgaven erstattes av ulike temaområder. 

I henhold til Skatteetatens opplysninger er det som blant annet blir nytt følgende: 

  • Alle næringsoppgaver og vedleggsskjemaer erstattes med en næringsspesifikasjon som vedlegges skattemeldingen. 
  • Næringsspesifikasjonen får en ny struktur, der opplysninger som naturlig hører sammen er samlet. 
  • De aller fleste næringsdrivende skal sende inn skattemeldingen på et standardisert digitalt format. Dette betyr at skattemeldingen i utgangspunktet må leveres gjennom et regnskapsprogram som støtter innsending av skattemelding. 
  • Personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) kan velge om de vil levere skattemelding og næringsspesifikasjon på Skatteetaten.no eller fra et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram. Det kan i mange tilfeller være lurt å levere via et regnskapsprogram, men det er ingen plikt. 
  • Så langt der er praktisk mulig, vil Skatteetaten gjenbruke den informasjonen etaten allerede har. På den måten slipper man å sende inn samme informasjon flere ganger.
  • Du vil få en umiddelbar tilbakemelding om ulogiske tall og differanser i skattemeldingen. På den måten kan feil rettes før innsending. 
  • Innsending av skattemelding fra et regnskapsprogram vil være tettere integrert mot Skatteetatens systemer og vil gi direkte tilbakemeldinger på kvalitet og innhold. 

Det er altså to valgfrie måter å levere skattemeldingen med tilhørende næringsspesifikasjon på, enten via et regnskapsprogram, eller via Skatteetatens nettsider. Dersom du benytter deg av et regnskapsprogram, skal du følge programmets anvisninger for hvordan regnskapsopplysninger skal føres og innrapporteres.

Dersom du velger å levere via Skatteetatens nettsider, må du logge deg inn på skattemeldingen din via skatteetaten.no. Når du har logget deg inn og åpnet skattemeldingen, vil du ha mulighet til å levere næringsspesifikasjonen sammen med skattemeldingen din. I år vil dermed skattemeldingen fra og med inntektsåret 2021 ikke lengre være tilgjengelig på altinn.no.

På Skatteetatens nettsider foreligger det en utarbeidet oversikt som viser hvor postene i den tidligere næringsoppgaven passer inn i den nye næringsspesifikasjonen. 

Det er viktig å understreke at det er Finansdepartementet som av ovennevnte hensyn har besluttet å innføre den nye modellen for innrapportering. Det foreligger altså ingen øvrige endringer i skattelovgivningen som får betydning ved årets innlevering av skattemeldingen for personlig næringsdrivende. Den nye næringsspesifikasjonen skal dermed inneholde de samme opplysningene som tidligere, men i et som ovennevnt tilsiktet forenklet og forbedret format.

 

Mer informasjon, samt frister og detaljer rundt innlevering, kan finnes her:

www.skatteetaten.no(…)frister-og-oppgaver