Ny rapport bekrefter innkjøpsordnignen til museene som et effektivt og viktig stimuleringstiltak. – En suksesshistorie 21.01.2022

Kunstmuseet KODE i Bergen doblet innkjøpsbudsjettet sitt i 2020 på grunn av ordningen. De brukte anledningen til å jevne ut den lave kvinneandelen i samlingen. Foto: Dag Fosse/KODE

En nylig offentliggjort rapport om om ordningen med kunstinnkjøp ved norske kunstmuseum som covid-19-tiltak slår fast at ordningen har hatt stor effekt.Tiltaket ble først foreslått av Norske Billedkunstnere sammen med Norske Kunsthåndverkere og Forbundet Frie Fotografer.

Rapporten, som er laget av kunsthistoriker Jorunn Veiteberg på oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet, presenterer ordningen som svært vellykket. Den slår blant annet fast at

«...ordninga har hatt stor effekt når det gjeld å styrka musea sine samlingar av samtidskunst, motivera kunstnarane til å halda fram med skapande arbeid, og sikra galleri og visingsstadar omsetning i eit år der dei enten måtte halda stengt eller ha få besøkande i gongen.»

Det har flere år blitt varslet om bekymringsverdig få innkjøp ved de offentlige museene som følge av minimale innkjøpsbudsjetter og nedleggelsen av Kulturrådets innkjøpsordning for samtidskunst. Dette ble også bekreftet av Veiteberg i hennes forrige rapport, Å samla kunst (2019), der hun karakteriserer situasjonen som en “innkjøpskrise”.

Den brede, regionale satsningen førte blant annet til at flere institusjoner virkelig fikk muligheten til å styrke sine samlinger. Institusjoner over hele landet – fra RiddoDuottarMuseat/Samisk Kunstmagasin i Karasjok til Sørlandets Kunstmuseum i Kristiansand – har meldt om vesentlig større handlingsrom og økonomisk tiltaksevne.

Ruben Steinum, styreleder i NBK. Foto: Jannik Abel

Rapporten trekker for eksempel fram Sogn og Fjordande Kunstmuseum, som fikk et tilskudd tilsvarende 17 år med vanlige innkjøpbudsjetter. Dette ble blant annet brukt til å styrke institusjonens enestående samling av tekstil samtidskunst. I et annet eksempel hadde KODE Kunstmuseer og Komponisthjem en firedobling av sitt innkjøpsbudsjett i 2020, og midlene ble i følge rapporten brukt målrettet: Rundt 80 prosent av innkjøpene var fra kvinnelige kunstnere.

Styreleder i NBK, Ruben Steinum kaller rapporten for en viktig bekreftelse, og mener ordningen har vist seg å være en viktig og treffsikker ordning.

– Innkjøpsordningen  til museene har vært en suksesshistorie, og denne rapporten er en gledelig bekreftelse på dette.

Han påpeker også at NBK håper på en mer permanent og utvidet bruk av tilskudd til museene. 

– Vi forventer en mer ambisiøs satsning på samlingsarbeid og regionale institusjoner i tiden fremover. Tiltak som dette vil kunne bidra til å styrke hele økosystemet i det visuelle kunstfeltet, noe denne rapporten gjør tydelig!

Rapporten kan leses i sin helhet her.