Ny avtale mellom Norske Grafikere og Nasjonalbiblioteket: – Viktig for å ta vare på grafikkens historie 26.11.2019

Skal bygge solid grafikksamling. Styreleder i Norske Grafikere Karin Augusta Nogva og seksjonsleder - bilder, trykk og konservering ved Nasjonalbiblioteket, Arthur Tennøe .

I årene fra 1962 til 1980 hadde Norske Grafikere og Nasjonalbiblioteket en avtale om deponering av grafikk i Nasjonalbiblioteket. I denne perioden ble det avlevert en stor mengde grafiske blad som nå utgjør Norske Grafikeres arkiv i Nasjonalbiblioteket. Samlingen består av over 1000 grafiske blad av blant andre Anna Eva Bergmann, Ludvig Eikaas, Chrix Dahl og Sigurd Winge. Etter å ha tatt opp dialogen med Nasjonalbiblioteket i forbindelse med Norske Grafikeres 100-årsjubileum i 2019, signerte partene ny avtale fredag 15. november.

– Vi er svært glade for å kunne børste støv av denne gamle avtalen som har lege brakk i så mange år. Avtalen er eit viktig steg i å ta vare på grafikkens historie. Medlemane i Norske Grafikere kan sjølv bestemme kva som skal deponerast og slik kan vi bygge ei solid grafikksamling for ettertida, sier styreleder i Norske Grafikere, Karin Augusta Nogva.

– Vi ser at dei offentlege innkjøpsordningane har noen svakheiter som gjør at samlingane blir lite heilskaplege. Vi oppfattar at dei økonomiske rammene ikkje legg til rette for at musea prioriterer å gå til innkjøp av samtidsgrafikk.

Avtalen går ut på deponering av trykk og plater, og vil være et viktig bidrag for å sikre bevaring av dette materialet for ettertiden. Etter kunstnerens død tilfaller det deponerte materialet Nasjonalbiblioteket. Ifølge Norske Grafikere har motivasjonen for å gjenoppta avtalen nå, sprunget ut fra ønsket om å lage en helhetlig grafikksamling. Et deponi som grafikerne selv betjener kan bli mer komplett enn landets offentlige samlinger som er prisgitt innkjøpskomiteer og økonomiske forhold, mener organisasjonen.

– Nasjonalbiblioteket er ein naturlig heimstad for grafikken med tanke på ein felles kjerne i det trykte blad. Institusjonen Nasjonalbiblioteket innehar fantastisk kunnskap om arkivering, papir og konservering, så vi føler at grafikken er i dei beste hender. Vi ser fram til fortsetjinga, sier Nogva.

 

Norske Grafikere en av Norske Billedkunstneres grunnorganisasjoner, og er en landsdekkende forening for yrkesaktive grafikere, og et visningssted for samtidsgrafikk. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes faglige, sosiale og økonomiske interesser. Foreningen ble stiftet i lørdag 15. november 1919.