Norske Billedkunstnere slutter seg til initiativet FRI KUNST 03.03.2020

Foto: Markus Li Stensrud

FRI KUNST er et uformelt nettverk av kunst-og kulturaktører som står sammen for å bidra til at kunstnere og kunstinstitusjoner – i alle land – skal kunne skape og utøve sin kunst fritt, uten trusler og forfølgelse.

Den kunstneriske friheten er stadig mer utsatt og truet i verden. Norske Billedkunstnere (NBK) stiller seg bak felles beskjeden: Vi kan ikke akseptere at kunstnere og kunstinstitusjoner settes under press av politikere som er uenig i budskapet, virkemidlene eller formen på kunsten. Politiske myndigheter skal ikke overstyre uavhengige, kunstfaglige beslutninger.
I løpet av uken 2.–8. mars skjer en rekke arrangementer som setter fokus på kunstnerisk ytringsfrihet. Finn oversikt på FRI KUNST sine nettsider.