Norske Billedkunstnere blir del av Balansekunst 20.06.2018

Som første kunstnerorganisasjon fra det visuelle feltet, blir Norske Billedkunstnere medlem av Balansekunst.

– Selv om NBK ikke har mottatt henvendelser om tilfeller av seksuell trakassering fra medlemmer – verken før eller etter #metoo-aksjonen – betyr ikke det at billedkunstnere spares for slike hendelser, sier styreleder Hilde Tørdal.

– Jeg og daglig leder hadde et møte med Ane Graff og Petrine Vinje som sto bak initiativet til å samle inn historier om trakassering og annen maktmisbruk ved de visuelle kunstskolene i Norge. Nå har styret besluttet at NBK blir en av medlemsorganisasjonene til Balansekunst. Medlemskapet gir våre medlemmer tilgang til rådgivningstelefonen, som er et gratis lavterskeltilbud til de som har vært utsatt for eller vært vitne til seksuell trakassering i kulturlivet.

Balansekunst består av mer enn 60 kulturorganisasjoner som sammen og på eget initiativ arbeider for et likestilt og mangfoldig kulturliv. Organisasjonen arbeider for likestilling og mangfold på kulturfeltet, og for å endre skadelige og inngrodde holdninger.

– For å oppnå et inkluderende og trakasseringsfritt kulturliv er vi nødt til å samarbeide på tvers av kunst- og kulturuttrykk. Derfor er vi er utrolig glade for å nå ha fått Norske Billedkunstnere med på laget, sier prosjektkoordinator i Balansekunst Siri Haugan Holden.