NBK støtter Fosen-samenes rett til kulturutøvelse, og stiller oss bak kravet om at Høyesteretts dom etterleves. 01.03.2023

Foto: Jannik Abel

Over 500 dager har gått siden Høyesterett fastslo at Fosen-utbyggingen bryter med samenes menneskerettigheter, uten at staten har fulgt opp.

I 2021 konkluderte Høyesterett enstemmig med at konsesjonene til drift av Roan og Storheia vindkraftverk og ekspropriasjonen av områder til utbyggingen er ugyldige. Utbyggingen strider med urfolks rettigheter, og den norske staten ble dømt for brudd på menneskerettighetene.

Men vindturbinene er fortsatt i drift. Hva er det som gjør at regjeringen i denne saken mener at den kan sette seg over Høyesterett, og dermed utfordre hele maktfordelingsprinsippet og rettsvernet til norske borgere.

Det er langt på overtid at regjeringen retter seg etter Fosen-dommen. Norske Billedkunstnere (NBK) støtter Fosen-samenes rett til kulturutøvelse, og stiller oss bak kravet om at Høyesteretts dom etterleves.