NBK samler kunstnerne til 1. mai-markering 30.04.2020

Norske Billedkunstnere (NBK) markerer arbeidernes internasjonale kampdag – og strømmer digital appell for kunstnerne klokken 13.00 – på den viktigste 1. mai-markeringen på mange år.

For første gang i historien skal 1. mai-markeringer i Norge gjennomføres digitalt, og ikke ute i gatene. NBKs styreleder Ruben Steinum vil holde sin 1. mai-appell til kunstnerne direkte fra Nesodden klokken 13.00 i morgen.

Ruben Steinum holder digital appell 1. mai klokken 13.00.

Etter Steinums appell vil han gå gjennom hvilke tiltak NBK har spilt inn for regjering og Storting, hvordan situasjonen er i dag, og hvordan vi ser for oss løsninger for billedkunstnerne og resten av det visuelle feltet under og etter nedstengingen av Norge.

I løpet av strømmetimen åpnes det for samtaler – via chat – hvor vi inviterer til å dele erfaringer, forslag og tanker om hvordan vi sammen skal jobbe for kunstnernes vilkår gjennom og etter koranens tid.

Siden koronavirusutbruddet kom til landet har NBK jobbet kontinuerlig for å sikre at kunstnerne blir minst mulig skadelidende som følge av de økonomiske konsekvensene til de nødvendige smitteverntiltakene. Vi har stilt krav krav og foreslått tiltak, belyst behovet for å tilpasse myndighetenes krisetiltak for kunstnernes prekære arbeids -og inntektssituasjon. Samtidig har vi bistått medlemmene direkte med enkeltsaker og generell informasjon. Krisen har synliggjort, med større styrke enn tidligere, de prekære arbeidsforholdene som de fleste kunstnere og kulturarbeidere jobber under. Mangelen på rimelig inntekt og sosial sikkerhet.

Vi håper at så mange som mulig av dere vil bli med å markere 1. mai med NBK, at dere vil dele arrangementet og at dere vil komme med kommentarer, spørsmål og innspill under direktesendingen. Har du et innspill allerede nå? Send gjerne svar på denne e-posten!

I morgen møtes vi for å vise solidaritet og for å kjempe for en bedre fremtid for alle!

Vi strømmer vår første digitale 1. mai markering! Vi sees klokken 13.00!