«Nasjonalmuseets plan for fremtidig bruk av Nasjonalgalleriet er helt i tråd med forslagene vi har spilt inn for ledelsen» 05.11.2018

Nasjonalgalleriet kan få en fremtid som «et åpent og levende hus for publikum, med kunsten i sentrum», heter det i en pressemelding fra Nasjonalmuseet. Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli.

Regjeringen har sluttet seg til Nasjonalmuseet og Sparebankstiftelsen DNB felles forslag for fremtidig bruk av Nasjonalgalleriet. – Dette kan bli fruktbart både for museet og for utviklingen av enkelte kunstnerskap, sier styreleder i Norske Billedkunstnere Hilde Tørdal.

«Planen innebærer å gjøre Nasjonalgalleriet til et åpent og levende hus for publikum, med kunsten i sentrum. Ved å gjennomføre en rehabilitering er det mulig å åpne opp områder som i dag ikke er i bruk for publikum. Dette vil kunne muliggjøre nye funksjoner som større publikumsområder, atelier og produksjonssaler», heter det pressemeldingen fra Nasjonalmuseet. 

– Dette er svært gode nyheter, og ikke minst helt i tråd med de innspill jeg har kommet med til Nasjonalmuseet i løpet av perioden som styreleder i Norske Billedkunstnere. Det ligger store muligheter i dette, både for kunstnernes og for museets del, sier Hilde Tørdal.

– Karin Hindsbo viser seg å være både en lyttende og visjonær museumsleder, som tar med seg Nasjonalmuseet i en strukturelt nyskapende retning. Det er også betryggende at en nasjonal kunstinstitusjon også anerkjenner ansvaret for å bedre kunstnernes og kunstens betingelser.

Nasjonalmuseet og Sparebankstiftelsen går snart i gang med sitt forprosjekt for å utrede mulighetene for å gå videre med denne løsningen.

Gode muligheter for synergier

– Dagens kunstnere vil gi museet en viktig tilskudd i det daglige, og tilføre og et annet perspektiv gjennom å kunne ha sitt skapende virke i atelieer på museet. Det vil også være positivt om publikum tidvis får innsyn i prosessen med å skape kunst. Det finnes også store muligheter for synergier i et tettere møte mellom museet og kunstnerne, spesielt i det kollegiale møtet mellom kuratorer, kunsthistorikere og kunstnere. Sistnevnte vil kunne studere samlingen og skape ny kunst gjennom nærstudier. Løsningen for bruken av Nasjonalgalleriet  kan gi muligheter vi hittil ikke har hatt, som kan være fruktbare for både museet og utviklingen av enkelte kunstnerskap, sier Tørdal.

– Men det må også presieres at hensikten ikke kan være å løse ateliersituasjonen i Oslo, men å gi kunstnere fra hele landet et nytt tilbud – et kort eller langt opphold på museet. Som forprosjekt må denne løsningen være gjenstand for evaluering. Da er det selvsagt viktig at Nasjonalmuseet inkluderer kunstnerne og kunstnerorganisasjonene.