Nær 22 000 besøkte Høstutstillingen i år 29.10.2019

Bak den såkalt sosiale skulpturen «Woodland» står Lars Kjemphol. Foto: Jannik Abel

– Utstillingen engasjerer stadig bredt, men i år er vi kanskje mest fornøyde med det høye antallet skoleelever som har fått sitt kanskje første møte med samtidskunst, sier utstillingsleder Charlotte T. Dølvik.

Over 1000 elever fra barne- og ungdomstrinnene på en rekke Oslo-skoler fikk omvisning på Høstutstillingen i år. Det er ti ganger flere enn i fjor.

– Norske Billedkunstnere og Høstutstillingen ønsker å arbeide for å gi kunnskap om hvordan kunsten som møteplass kan skape fellesskap og samhold, fremme toleranse og skape forståelse for andre mennesker. Et sentralt tema for det nye prosjektet vårt Kunstkringkastingen er utforskingen av hvordan kunsten kan gi bidra til å gi barn og unge verktøy til å tolke alle inntrykk de utsettes for hver dag, sier Dølvik.

Kunstkringkastingen skal med gratis formidling til skoleklasser gjøre Høstutstillingen til en hovedarena for elever som skal lære om dagens kunstuttrykk. Prosjektet inkluderer også egne lærerseminarer – et forum der lærere, kunstnere og formidlere møtes og ser på hvordan praksis på kunstfeltet og i pedagogikken hører sammen.

– Et viktig mål er at formidlingen av samtidskunst bidrar til at elevene utvikler selvstendighet og analytisk og kritisk refleksjon, sier Dølvik.

Et sentralt tema for prosjektet Kunstkringkastingen er utforskingen av hvordan kunsten kan bidra til å gi barn og unge verktøy for å for å tolke alle inntrykk de utsettes for i dag. Foto Jannik Abel

Høye besøkstall

Høstutstillingen har jevnt over hatt høye besøkstall de siste årene, med rundt 20 000 besøkende.

– Vi har sett en liten økning i år, og utstillingen var også spesielt publikumsvennlig med flere verk som inviterte til deltakelse. Alle slike interaktive verk og forestillinger med begrenset publikumskapasitet, ble fullbooket. Det jo både vi og kunstnerne glade for selvfølgelig, sier Dølvik.

74 kunstnere og kunstnergrupper viste 91 arbeider på statens kunstutstilling. Høstutstillingen er Norges eldste kunstnerdrevne arena for samtidskunst, og ble første gang organisert i 1882. Den er opphavet til kunstnernes fagorganisering i Norge, i dag Norske Billedkunstnere (NBK). Som en årlig nasjonal kunstmønstring har utstillingen vært støttet av staten siden 1884, men drevet av kunstnerne selv etter fagfellevurderingsprinsippet. NBK arrangerer Høstutstillingen som en juryert utstilling på Kunstnernes Hus – der den har hatt fast tilholdssted siden det åpnet i 1930.