Nå kan du søke kompensasjon for privatkopiering 03.12.2021

Åndsverkloven gir deg enerett til kopiering av dine verk, unntatt kopiering til privat bruk. For at unntaket for privatkopiering skal være i samsvar med EØS-retten, må opphaver kompenseres for privatkopieringen.

Denne uken åpnet BONOs ­søknadsportal der du kan søke kompensasjon for kopiering i 2020. Siste frist for å søke er fredag 31. desember kl. 12.00. Etter denne perioden er det ikke mulig å søke om kompensasjon for 2020.

Det er lovlig å kopiere åndsverk til privat bruk uten å betale vederlag til rettighetshaverne. Visuelle verk som malerier, skulpturer, fotografier, kunsthåndverk, tegninger, tegneserier og illustrasjoner kopieres til privat bruk i mange sammenhenger, eksempelvis når en knipser bilder av kunstverk med smarttelefonen, tar skjermdump av et fotografi eller en illustrasjon på internett, tar utskrift av en tegneserie eller laster opp bilder man har tatt på en utstilling på en sky-tjeneste. Åndsverkloven gir de som har skapt åndsverk rett til økonomisk kompensasjon for denne kopieringen.

BONO er den norske opphavsrettsorganisasjonen som inngår avtaler om bruk av visuelle verk, og sikrer at rettighetshavere til visuelle verk mottar vederlag når deres verk brukes. Som del av virksomheten er BONO ansvarlig for å utbetale privatkopieringskompensasjon til norske og utenlandske rettighetshavere i samarbeid med NBK og de andre organisasjonene i det visuelle kunstfeltet.

Les mer om privatkopiering og søk kompensasjon her