Museene får ekstrabevilgninger til kunstinnkjøp 04.02.2021

Daisuke Kosugi er blant kunstnerne som er innkjøpt til Trondheim kunstmuseum. Verket på bildet –Leave Fucking <> Alone (2015) er fra Høstutstillingen 2017.

– Dette er stimuleringstiltak med direkte virkning, sier Ruben Steinum.

Onsdag 3. februar ble det klart at regjeringen fordeler 165 millioner kroner til stimulering gjennom eksisterende tiltak og ordninger i kultursektoren. Flere at tiltakene er rettet mot det visuelle kunstfeltet og følger opp forslag fra Norske Billedkunstnere (NBK) og Norske Kunsthåndverkere (NK).

– Vi har bedt Kulturdepartementet fortsette å avsette midler til innkjøp av samtidskunst gjennom museene og til kunst i offentlig rom, som del av stimuleringspakken som skal berge kunstfeltet gjennom pandemien, sier Steinum. 

Nå har 15 norske museer fått til sammen 15 millioner kroner til innkjøp av kunst. Også Koro får 10 millioner kroner.

Følger opp utstillingshonorar og regionale prosjektmidler

– Det er et tiltak som vi er meget glade for at regjeringen viderefører. Den økonomisk sårbare situasjonen til profesjonelle billedkunstnere er bare blitt tydeligere i pandemiperioden. En satsning på kunst i offentlig rom-prosjekter og økte budsjetter til kunstinnkjøp er tiltak som vil gi direkte virkning og skape aktivitet, sier han.

– Det er også positivt at det satses videre på utstillingshonorar og regionale prosjektmidler. Dette bidrar til å gi kunstnere bedre arbeidsforhold når de skaper utstillinger og er et riktig steg på veien mot å få et skikkelig løft for utstillingøkonomien og betaling av kunstnerne.

Bevilgningen til kultursektoren går til stimulerings- og kompensasjonsordninger for første halvår 2021.

– Koronasituasjonen er fremdeles svært krevende, men ved å styrke tiltak og ordninger i det eksisterende virkemiddelapparatet, bidrar regjeringen også til å stimulere og kompensere aktører og virksomheter som holder hjulene i gang, sier kultur og likestillingsminister Abid Raja. 

Regjeringen fordeler 165 millioner kroner til stimulering gjennom eksisterende tiltak og ordninger i kultursektoren. Midler til det visuelle feltet fordeles slik:

  • 10 mill. kroner til KORO
  • 15 mill. kroner til innkjøp av kunst ved 15 museer
  • 3 mill. kroner til utstillingshonorar
  • 5 mill. kroner til formidling av kunst i regionene, Regionale prosjektmidler, forvaltet av Kunstsentrene i Norge