MUNCH bryter tradisjonen med gratis inngang for profesjonelle kunstnere. Her er NBKs svar 08.04.2022

Som mange etterhvert har fått med seg har MUNCH valgt å ikke lenger anerkjenne ordningen med gratis eller rabattert inngang for innehavere av IAA-kort. Dette er en ordning som gjennom en årrekke har sikret profesjonelle norske kunstnere jevn tilgang på kvalitetskunst, ikke bare i Norge, men i store deler av Europa.

For å gjøre det klart først som sist; NBK aksepterer ikke denne endringen, og den har blitt gjort uten vårt kjennskap.

Gjennom annenhånds informasjon ble NBK oppmerksom på saken i januar, og forsøkte allerede da å nå MUNCHs administrasjon for oppklaring. Grunnet konkret informasjon til enkeltmedlemmer og fra MUNCHs nettsider om at vi fremdeles var sikret gratis inngang for våre medlemmer, trodde vi meldingene skyldtes feil i systemet. 

Vi antok at MUNCH, gitt avtalens lengde og viktighet, ville informert NBK om at de planla å avvikle ordningen. Dette skjedde aldri. 

Etter gjentatte meldinger om medlemmer som ble nektet inngang med IAA-kort, bestemte vi oss for å sende en offisiell e-post til Gitte Skilbred, som er avdelingsdirektør kommunikasjon og marked for MUNCH. Denne ble sendt 21. mars, og senere purret på. 

I dag kom omsider svaret. I en kort e-post refererer Skilbred til museets store besøk, samt at det er «stor pågang fra organisasjoner og grupper som ønsker gratis inngang til museet». 

Dette holder ikke. Det bryter med internasjonalt etablert praksis, og er helt uforståelig så lenge medlemmer av ICOM fremdeles har gratis inngang på museet.

Kunstnere, kuratorer og andre kunstfaglige profesjonelle skal ha gratis inngang på offentlig finansierte museer i Norge.

 

Det kan for oss virke som om MUNCH ikke innser sakens alvorlighet. Vi ser oss nødt til å publisere vår kontakt med deres administrasjon for å holde våre medlemmer informerte om vårt ståsted.

 

Her er NBKs e-post i sin helhet:

Hei.

Vi har fått flere henvendelser fra medlemmer av Norske Billedkunstnere som har opplevd at det er problematisk å bestille billetter for inngang på MUNCH ved hjelp av IAA-kortet.

Fra dere har vi fått motstridende beskjeder. Det er knappe to uker siden det kom betryggende meldinger om at det ikke bare var mulig å hente ut billetter med kortet, men at det til og med var satt av en «timeslot» for denne type ordninger. Vi har heller ikke fått noen indikasjoner på en avslutning av denne avtalen fra dere.

Den siste tiden har vi likevel fått meldinger om at NBK-medlemmer og innehavere av IAA-kort ikke får fri adgang til museet, slik det er stipulert i avtalen rundt kortet. 

Munch i alle år akseptert IAA-kortet som grunn for gratis inngang, og har i årevis ønsket kunstnere velkommen til sine lokaler og utstillinger. På tross av nybygg og navnebytte ser vi ingen grunn til at dette skulle endres. 

The International Association of Art Europe er et nettverk med rundt 40 nasjonale medlemsorganisasjoner som representerer visuelle kunstnere. Norske Billedkunstnere er nettverkets norske medlemsorganisasjon. Organisasjonen er den største internasjonale ikke-statlige organisasjonen for visuelle kunstnere, med over 100 medlemsorganisasjoner. IAA har vært tilknyttet UNESCO siden 1954.

IAA-kortet er akseptert av museer og institusjoner verden rundt, og er et viktig verktøy for kunstnere i deres profesjonelle arbeid og forskning. Disse institusjonene anerkjenner de fordelene de får ved å la kunstnere (på samme måte som kritikere og journalister) fritt besøke deres utstillinger og samlinger, for videre å bli inspirerte i egne kunstnerskap. 

Norge har en lang og stolt tradisjon for å verdsette denne type deltakelse, og det Norske kunstfeltet i lang tid nærmest unisont stilt seg bak avtalen. Innehavelse av IAA-kortet krever NBK-medlemskap, og dermed også en faglig vurdering av brukerens profesjonalitet på feltet. Bruk fordrer at vedkommende har betalt årskontingenten i NBK. 

Munchmuseet er et offentlig finansiert museum, og har derfor et særskilt ansvar. Å gå bort fra en ordning som denne vil kunne oppfattes som udemokratisk og avvisende med tanke på det samfunnsoppdraget som tilfaller MUNCH gitt museets offentlige rolle. 

Vi ser på ordningen for bruk av IAA-kort som en solidaritetsmarkering med profesjonelle kunstnere, og en gest som utviser forståelse for disse kunstnernes behov, virke og arbeidsverktøy. 

Forhåpentligvis er dette en misforståelse, og noe som kan taes hurtig tak i.

 

Vi ser frem til et oppklarende svar fra dere. 

 

Alt godt,

Vennlig hilsen

Gyrid Garshol