Lotte Konow Lund fikk Høstutstillingens grafikkpris: «Hun snakker kunstnernes sak» 08.09.2023

Lotte Konow Lund er vinner av Norske Grafikeres Fonds grafikkpris på Høstutstillingen 2023. Foto: Jannik Abel.

Vi vil i år, gjennom denne prisen, sette fokus på grafikken og silketrykket også som et verktøy for protest, at vi har rett til å si ifra, og oppfordre alle til å kjempe sammen for bedre kår for kunstnere, sier representant for prisjuryen Ane Thon Knutsen.

TTE PUNKTER FOR ET VELLYKKET ATELIERBESØK (2023) består av en tekst i Høstutstillingens katalog, og et silketrykk. Teksten forklarer bakgrunnen for plakaten.

– Ved å sette opp disse punktene, som for de fleste utenfor kunst kan se ut som selvfølgelige, vil jeg sette fingeren på arbeids- og maktforhold i kunsten, sier Konow Lund om verket.

Juryen har lagt vekt på at verket setter søkelyset på kunstnernes arbeidsvilkår, gjennom en slags «vær varsom»-plakat for atelierbesøk, basert på egne opplevelser samt innhentede erfaringer fra kollegaer.

ÅTTE PUNKTER FOR ET VELLYKKET ATELIERBESØK (2023). Foto: Vegard Kleven.

Et protestens, ytringsfrihetens og opprørets medium

–Konow Lund snakker ofte kunstnernes sak, som hver for seg står svakt både når det kommer til makt og økonomi i kunstmaskineriet, sier Ane Thon Knutsen.

– Silketrykk har spilt en sentral rolle som protestens, ytringsfrihetens og opprørets medium. Juryen mener prosjektet drar linjer til Gras-gruppen som ble etablert som et opprør mot etablerte kunstinstitusjoner og engasjerte seg i kunstnernes fagpolitiske rettigheter gjennom å ville åpne for mer demokratiske prosesser. Konow Lund fortsetter i kampen, og setter ord på kunstnernes frustrasjoner og opplevelse av å måtte stå med lua i hånda og bite i seg urettferdighet og rent frem uforskamma oppførsel i møte med visse kuratorer og institusjoner.

Lotte Konow Lund (f. 1967 i Oslo) bor i Oslo, hvor hun er utdannet ved Kunstakademiet. Konow Lund har tidligere hatt separatutstillinger ved institusjoner som Kunsthall Trondheim, Henie Onstad Kunstsenter (Bærum) og Vigelandmuseet (Oslo). I samarbeid med Ane Landfald viste hun i 2019 verket Et monumentalt tyveri av offentlig tid og rom på Atelier A i Oslo Rådhus, etter et to års gjesteopphold der. Hun har også deltatt i en rekke gruppeutstillinger, blant annet ved Louisiana (Humlebæk i Danmark) og Pratt Institute (New York). Konow Lund har utgitt bøkene Om kunst, 25 kunstnersamtaler (2021) på forlaget Oktober og Dagbøkene januar 2014 – februar 2016 (2016) på forlaget Teknisk Industri.

Norske Grafikeres Fonds grafikkpris ble opprettet i2015 for å øke interessen for og utviklingen av norskgrafikk. Prisen på 50 000 kroner blir hvert år tildelten kunstner ved Høstutstillingen som utmerker seginnenfor grafikkmediet. Norske Grafikere er en landsdekkende forening for yrkesaktive grafikere og etvisningssted for samtidsgrafikk. Foreningen ble stifteti 1919 for å gjøre grafikken kjent som egen kunstart og for å bedre kunstnernes situasjon. Juryen for prisen erstyret i Norske Grafikeres Fond, og består i år av IngridBjørnaali, Arild Yttri og Ane Thon Knutsen.