Ledig stilling som formidlingsansvarlig (vikariat) 13.11.2023

Under Høstutstillingen tar NBK imot over 200 ulike grupper på omvisning, hvorav minst 80 av disse er skoleklasser. Foto: Jannik Abel.

Norske Billedkunstnere (NBK) søker formidlingsansvarlig for Statens kunstutstilling, Høstutstillingen.

Statens kunstutstilling, Høstutstillingen, er Norges eldste kunstnerdrevne visningsarena for samtidskunst. Utstillingen er basert på fri innsendelse og alle arbeider blir vurdert av Den Nasjonale Jury (DNJ), som har det kunstfaglige ansvaret for utstillingen. Siden 1882 har Høstutstillingen vært en utømmelig kilde til diskusjon om kunstnerisk kvalitet. I 2024 skal vi produsere og formidle den 137. utstillingen i rekken.

Høstutstillingen har årlig omkring 20 000 besøkende i løpet av fem uker i september/oktober. Under utstillingen tar vi imot over 200 ulike grupper på omvisning, hvorav minst 80 av disse er skoleklasser. Nå ser vi etter en vikar for vår formidlingsansvarlig, som skal følge opp formidlingsaktivitetene for Høstutstillingen 2024. Vi ser etter deg med et brennende engasjement for kunstformidling. Til stillingen ligger blant annet ansvar for gjennomføring av vårt formidlingsprosjekt Kunstkringkastingen. Du har betydelig formidlingserfaring, og er særlig opptatt av å nå barn og ungdom på deres premisser. Du har erfaring med tekstproduksjon i ulike sjangre, og er nøyaktig og administrativt anlagt. Du evner å sette deg inn i eksisterende systemer, og trives med å veksle mellom selvstendig jobbing og samarbeid med jury og kolleger. Dette er stillingen for deg som ønsker å jobbe tett på norsk samtidskunst og som vil skape gode møter mellom kunst og publikum.

Ønsket tiltredelse vil være i løpet av februar 2024, og engasjementet har en varighet fram til 1. november 2024.

Stillingen omfatter følgende oppgaver:

 • Sekretærfunksjon for Den Nasjonale Jury
 • Korrektur av innhold, utforming av formidlingstekster og språkvask for Høstutstillingens katalog
 • Utvikle, planlegge og sørge for gjennomføringen av ulike formidlingsopplegg tilpasset læreplanmål for ulike klassetrinn i grunnskole og videregående, samt utarbeide for- og etterarbeid til disse
 • Utvikle familieverksted i samarbeid med formidlingskoordinator hos Kunstnernes Hus
 • Søknadsskriving og rapportering for prosjektfinansiering av formidlingstiltak
 • Koordinere med skoler, DKS og bookingansvarlig for omvisninger
 • Koordinere samarbeid med kunstnere, formidlere og eksterne aktører
 • Oppfølging av Høstutstillingens formidlere
 • Ellers forefallende administrative oppgaver

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum bachelorgrad
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring med formidling til ulike målgrupper, med særlig fokus på barn og unge
 • Erfaren og selvstendig innen utarbeidelse av formidlingsmateriell til grunnskole og videregående, herunder arbeid med Læreplanverket (Kunnskapsløftet 2020)
 • Erfaren og selvstendig innen tekstproduksjon
 • Betydelig kunstfaglig forståelse og kjennskap til billedkunstfeltet
 • God digital systemforståelse og god kompetanse på office-programmer, særlig Excel

Personlige egenskaper:

 • Nøyaktig, pålitelig, ryddig og strukturert
 • Evne til å samarbeide godt med andre i kollektive arbeidsprosesser
 • Evne til å kommunisere tydelig og nøyaktig
 • Evne til å koordinere med kollegaer og eksterne samarbeidspartnere
 • Takle perioder med høy arbeidsintensitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Les hele utlysningen