Ledig stilling i Norske Billedkunstnere: juridisk rådgiver 01.03.2019

Foto: Markus Li Stensrud

Norske Billedkunstnere (NBK) søker en juridisk rådgiver i 100 prosent stilling, som i hovedsak skal ha ansvar for den juridiske bistanden overfor organisasjonens 3000 medlemmer.

Bistanden omfatter fortløpende juridisk rådgivning og saksbehandling innenfor juridiske fagfelt som medlemmene blir berørt av i kraft av sitt virke som næringsdrivende, profesjonelle billedkunstnere. Juridisk bistand er en vesentlig del av organisasjonens medlemsservice.
Den juridiske rådgiveren vil også inngå i det administrative teamet som forbereder saker for sentralstyret og bistår ved forhandlinger og lignende. Vi ønsker oss en juridisk rådgiver som har interesse for billedkunstnernes arbeidssituasjon, kan favne bredt innen ulike juridiske fagfelt, kan arbeide selvstendig, er løsningsorientert og som trives med varierte arbeidsoppgaver og nye problemstillinger.
Les hele stillingsannonsen på Finn.no