Lansering av Billedkunst nr. 3 2020 med filmvisning av Odelsgut og fantefølge (2020) 27.10.2020

Odelgut og fantefølge (2020, Stray Dog Productions, regi: Merethe Offerdal Tveit, lengde: 50 min, språk: norsk)

Lansering av Billedkunst nr. 3 2020 med filmvisning av Odelsgut og fantefølge (2020) skjer på Kunstnernes Hus Kino i kveld, onsdag 28. oktober, kl. 18:00. Filmvisningen blir etterfulgt av samtale med regissør Merethe Offerdal Tveit, kunstner og skribent Beate Petersen samt redaksjonen i Billedkunst.

Ytringsfrihet og hva som skal få plass i vår felles offentlighet, har vært et særlig fokus i Billedkunst gjennom hele dette året, og er langt fra et avsluttet prosjekt. Ytringsfriheten utfolder seg aldri i et tomrom, det er alltid spørsmål om hva slags makt eller avmakt forskjellige grupper i befolkningen har. «Folk» og «elite» er blitt brukt som motsetninger i mange sammenhenger, ikke minst av populistiske strømninger og partier. Men hvem som tilhører folket og hvem som tilhører eliten er sjelden gitt, som vi kan se i Merethe Offerdal Tveits dokumentarfilm Odelsgut og fantefølge (2020). Filmen setter søkelys på utviklingen av et omstridt kunstprosjekt i Kvam, signert kunstner- og arkitektkollektivet Felleskapsprosjektet å Fortette Byen (FFB), som består av Joar Nango, Eystein Talleraas og Håvard Arnhoff.

Nå lanseres filmen, som ikke bare følger det offentlige ordskiftet rundt verket, som skulle være en gave til kvamværingene, men også gir interessante vinklinger til en langt mer omfattende og kompleks situasjon fundert på intet mindre enn kunstens egentlige funksjon, og ulike oppfatninger avhengig av hvor man bor. Her er ikke folk enige, noe vi også får se.

Kvam er ei lita bygd i mellom de storslåtte fjellene i Gudbrandsdalen, som tidligere var et fast stoppested for reisende mellom sør og Nord-Norge. Bygda sliter med fraflytting, og når E6 blir lagt i tunnel og unngår den populære veikroa Sinclair, frykter de 793 innbyggerne for levebrødet sitt. Så får de nye besøkende … Arkitekten Joar Nango og kunstkollektivet FFB lager stedsspesifikke installasjoner som utforsker nomadiske tradisjoner via samtidsarkitektur. FFB er invitert til Kvam av fylkeskommunen som med kunstprosjektet Veiskille vil bringe nye impulser til bydga. Det viser seg at kvamværingene ikke er så glad for uroen de tilreisende bringer med seg, og gir høylytt uttrykk for sin skepsis. I tumultene som oppstår mellom kunstnerne og bygdefolket, viser det seg at førsteinntrykket ikke alltid er dekkende. Odelsgut og fantefølge er en film å møte det ukjente – og om å lage gull av gråstein.

Filmen vant nettopp prisen for beste dokumentarfilm på Bergen internasjonale filmfestival (BIFF). Den kan ses her.

Arrangementet gjennomføres med svært begrensede antall plasser og i tråd med gjeldende smittevernrestriksjoner, men strømmes på Facebook.

Billedkunst er representert i Oslo ved ansvarlig redaktør Kjetil Røed, medredaktør Tine Semb følger opp arrangementet online.

Visningen kl. 18 etterfølges av en samtale med regissøren Merethe Offerdal Tveit, og er et samarbeid med Billedkunst, som lanserer nytt nummer denne kvelden.

Visningen kl. 20 samme kveld blir introdusert av regissøren.

  • Merethe Offerdal Tveit (f. 1985 i Rosendal) jobber med dokumentarfilm og kunstfilm. Skildringer av bygde-Norge ligger hjertet hennes nært og hun har produsert og regissert flere kortfilmer frå Hardangerfjorden, der hun bor. Hennes film Absalon Beyersgate 10, en eksperimentell kortfilm på Super 8, ble vist på Nordisk Panorama i 2010. Hun er utdannet i regi fra Nordland kunst- og filmskole og OsloMet.
  • Beate Petersen (f. 1962) er utdannet ved Statens kunstakademi i Oslo i 2001. Hun arbeider i dag med tegning og dokumentarfilm samt som skribent for diverse publikasjoner, herunder Billedkunst. Felles for arbeidene hennes er en interesse for andre måter å forstå verden på – politisk, sosialt og religiøst. Hun har spesielt vært opptatt av de performative sidene ved russiskortodokse og sjiaislamske praksiser, og hun jobber nå med en animert dokumentar om Russlands hellige dårer.

Billedkunst er et fagblad og forum for sivilisert samtale om kunst og samfunn, og arbeider under redaktørplakaten. Norske Billedkunstnere har vært utgiver av magasinet siden 1975, noe som gjør Billedkunst til Norges eldste nålevende kunstpublikasjon. Det er også det mediet i landet som står tettest på kunstfeltet med sitt fokus på blant annet kunstnere, kunstproduksjon, fagpolitikk og rammebetingelser. Redaksjonen består av Kjetil Røed (ansvarlig redaktør) og Tine Semb (medredaktør).