Kvinnedagen 8. mars: #ikkeignorerkvinneligekunstnere 08.03.2019

Stillbilde fra You ignore me (1998), Lotte Konow Lund.

I 1998 kommenterte Lotte Konow Lund Astrup Fearnley Museets underrepresentasjon av kvinnelige kunstnere med videoen You ignore me på museet. For det skjer også i kunsten, at kvinner blir forbigått i sin samtid.

På kvinnedagen 8. mars vil Norske Billedkunstnere synliggjøre flere kvinner som bør skrives inn i norsk kunsthistorie, og oppfordrer til å ta opp problemet ved å bruke hashtag #ikkeignorerkvinneligekunstnere, og fremheve en kvinnelig kunstner med hashtag #minkvinneligekunstner.

Noen tall som illustrerer skjevheten:

  • 88 prosent av omsetningen av kunst i andrehåndsmarkedet, skapt av nålevende kunstnere, er fra mannlige kunstnere.
  • Gjennomsnittprisen ved andrehåndssalg av verk av mannlige kunstnere var i fjor 23 823 kroner, mot 13 249 kroner for verk av kvinner.
  • Det er store forskjeller mellom kvinner og menn når det gjelder innkjøp til museum og samlinger: Tall fra 2010 viser at i faste utstillinger i kunst- og kulturhistoriske museum var under 11 prosent av arbeidene laget av kvinnelige kunstnere.

(Tall fra bransjestatistikken Kunst i tall (utgitt i 2018), sistnevnte punkt fra Å samle kunst av Jorunn Veiteberg som refererer til Meld. St. 23 (2011–12 Visuell kunst).

Når skal verkene fra kvinnelige kunstnere tette hullene i kunsthistorien?

Verkene i visningsstedenes samlinger avgjør i stor grad hvilke kunstnere som skrives inn i norsk kunsthistorie. Hvorfor faller så mange kvinnelige kunstnere utenfor kanon? Og når skal verkene fra kvinnelige kunstnere tette hullene i kunsthistorien?

– Vi må øke kvinneandelen i norske samlinger, og det krever handling fra museumsdirektørene som ledere av offentlige innkjøpskomiteer og politikere som bevilger midlene. Det er også på tide at private samlere går til innkjøp av kunstverk skapt av kvinnelige kunstnere – og gjerne nålevende, sier styreleder i Norske Billedkunstnere, Hilde Tørdal.

– For kunstneren er et innkjøp et Kinderegg: Det gir anerkjennelse, synlighet og ikke minst inntekter for å drive videre i det kunstneriske virke.