Kunstnerpolitikken etter valget: Hva sier partiene? 17.08.2021

Hvordan vil fremtiden se ut for kunstnerne etter stortingsvalget? Kunstnernettverket inviterer representanter fra de ulike partiene til debatt for å få konkrete svar på hvordan kunstnerpolitikken vil se ut etter valget.

Kunst- og kulturfeltet har blitt rammet særdeles hardt av koronapandemien, og kunstnere har vært særlig utsatt. Når sektoren nå gjenåpnes og skal gjenoppbygges er det viktig å gå grundig til verks. Mange av kunstnernes utfordringer var godt kjent også før pandemien. Det handler om at yrket preges av stor grad av usikkerhet, liten grad av sosial sikkerhet og gjennomgående lave inntekter. Dette er utfordringer som det i liten grad har blitt svart på med konkrete tiltak.

Det siste året har det også blitt igangsatt strukturelle endringer av Norsk Kulturråd som har sendt bølger av uro og bekymring gjennom den samlede kunstnerkroppen, flere enkeltkunstnere har blitt utsatt for hets og trakassering og det har vært en negativ utvikling i hvordan kunstnere oppfatter ytringsfriheten i Norge.

Nå som også kunstnermeldingen er utsatt på ubestemt tid, er det på høy tid å få konkretisert hvordan kunstnerpolitikken til de forskjellige partiene vil se ut om de vinner valget.

Deltakere:

  • Kjersti Stenseng, AP
  • Åslaug Sem-Jacobsen, SP
  • Emma Lind, KUD (V)
  • Kristin Ørmen Johnsen, H
  • Kristin Knutsen, MDG
  • Maren Njøs Kurdøl, R

Moderator: Elisabeth Sjaastad

Kunstnerisk innslag: Kate Pendry

Debatten strømmes her

Når: Onsdag 18. august kl. 09.30–11.00

Sted: Bakgården, Nedre Tyholmsvei 16, Arendal

Samme dag kl. 13.30 følger Kunstnernettverket opp debatten med «Kunstneres dom» på Arendal Kunstforening. Kunstnere vurderer svarene som politikerne kom med under Kunstnernettverkets debatt i Bakgården.

Kunstnernettverket samler 19 landsomfattende organisasjoner som representerer skapende og utøvende kunstnere i Norge.