Kunstnerdebatt på Arendalsuka 16.08.2018

Kunstnerisk innslag med «Åpninger» før Kunstnernettverkets debatt i Arendal.

Sammen med de andre 19 kunstnerorganisasjonene i Kunstnernettverket arrangerte Norske Billedkunstnere debatt under Arendalsuka. I år ønsket vi politikernes svar på hvordan de vil praktisere partiideologien.

– Arendalsuka er en viktig arena for oss, og Kunstnernettverkets debatt hadde også i år et stort oppmøte, sier styreleder Hilde Tørdal – som også er fagpolitisk leder i nettverket.

I år måtte politikerne forklare seg om ideologien som ligger til grunn for det deres respektive partiers kulturpolitikk, målet deres med kulturpolitikken, og ikke minst hvordan ideologiene skal praktiseres. Se video av debatten her.

De 20 landsomfattende organisasjonene i Kunstnernettverket representerer til sammen rundt 29 000 profesjonelle kunstnere. Nettverket arbeider med kunstnerpolitikk, med spesiell vekt på kunstneres inntektsforhold, sosiale rettigheter, stipend, vederlag og opphavsrett.

Medvirkende i debatten var Sveinung Rotevatn (V), Geir Jørgen Bekkevold (KrF), Anette Trettebergstuen (Ap) og Ståle Sørensen (MDG), Freddy André Øvstegård (SV), Marie Sneve Martinussen (Rødt) og Silje Hjemdal (FrP). Aftenpostens Veslemøy Østrem stilte som ordstyrer.