Kunstig intelligens og billedkunst: – Det er helt avgjørende at det ikke utvikler seg en praksis for fri bruk av kunstverk til opptrening av KI-modeller. 27.06.2024

For noen uker siden erklærte Meta at de vil støvsuge plattformene sine – Instagram og Facebook, og WhatsApp – for innhold til trening av teknologiselskapets modell for kunstig intelligens (KI). Det innebærer ikke bare private bilder, men også mengder av åndsverk fra kunstnere som bruker sosiale medier som visningsarena. Kort tid senere uttalte Meta at de pauser prosessen. Etter at plattformene i mange år har fungert som gratis markedsføringskanaler, kan prisen etter hvert bli høy for brukerne.

Problemstillingen er ikke ny for rettighetshavere; nettet er allerede skrapt for åndsverk for å trene opp KI-modeller som Open AI, Stability AI og Dall-E og en rekke andre. I forbindelse med en høring om endringer i åndsverkloven som følge av gjennomføringen av digitamarkedsdirektivet, tok Norske Billedkunstnere (NBK) til orde for at bruk av kunstneres arbeider i treningsprosessen for KI-modeller bør forutsette samtykke og kompensasjon. 

– Det bør være KI-utviklere som ber rettighetshaverne om tillatelse til bruk av bilder og kunstverk, og ikke overlate ansvaret til brukerne å be deres rettighetsbeskyttede materiale ikke mates inn KI-modeller, slik Meta nå vi gjøre, sier styreleder Geir Egil Bergjord. 

NBK ber om regulering for å sikre lovlig bruk og kompensasjon

– Det er helt avgjørende at det ikke utvikler seg en praksis for fri bruk av verk til opptrening av KI-modeller. Selskapene er nødt til å ta ansvar den urettmessige bruken av allerede eksisterende åndsverk, sier styreleder Bergjord.

EU-direktivet pålegger utviklere av kunstig intelligens å tilrettelegge for en såkalt «opt out»-løsning, som vil gi brukere en mulighet til å «avregistrere» seg i utviklernes databaser. Det er i praksis umulig for billedkunstnere, fordi det krever en avregistrering av hvert enkelt verk for hver enkelt generator. Det finnes i dag over 70 KI-generatorer, og antallet øker. 

Norske Billedkunstnere (NBK) har bedt om regulering, først og fremst for å sikre lovlig bruk og kompensasjon. Lovverket må justeres i takt med utviklingen innen KI; det må være transparens av utviklingsprosesser, og et krav at utviklerne betaler vederlag for sin bruk av bilder.

I slutten av mai vedtok EU-kommisjonen den endelige versjonen av AI Act – en EU-rettslig lovgivning for å regulere utviklingen og bruk av kunstig intelligens innenfor EU/EØS-området. Dette blir de første omfattende lovene for KI i verden. 

– NBK fortsetter å følge dette arbeidet. Kunstnernes verk har gjort det mulig å utvikle KI-modellene, men per i dag betaler ikke selskapene for bruken, sier Bergjord. 

  • Et EU-direktiv om opphavsrett i den digitale sfære fra 2019, kalt digitalmarkedsdirektivet, inneholder regler knyttet til  «tekst- og datautvinning», eller «text and data mining» – ofte forkortet til «TDM» i direktivets artikkel 3 og 4. Siden man benytter TDM-teknikker for å trene opp generativ KI, vil disse reglene være av stor betydning når det kommer til lovligheten av å trene opp KI på opphavsrettsbeskyttet materiale. Dette direktivet vil om kort tid gjennomføres i norsk lovgivning – sannsynligvis i løpet av 2024.  Reglene for direktivet inneholder en begrensning i opphavsretten, slik at tekst- og datautvinning som utgangspunkt blir lovlig. Etter artikkel 3 i direktivet vil forskningsinstitusjoner fritt kunne utøve tekst- og datautvinning i alt av opphavsrettsbeskyttet materiale. Artikkel 4 sier at andre aktører, som for eksempel kommersielle virksomheter, kan utføre tekst- og datautvinning i alt av opphavsrettsbeskyttet materiale, så lenge opphavspersonen(e) ikke har inntatt en eksplisitt reservasjon mot dette.  
  • Les NBKs høringssvar om endringer i åndsverkloven mv. (gjennomføring av digitalmarkedsdirektivet og nett- og videresendingsdirektivet). NBK samarbeider også med Kunstnernettverket – et nettverk som samler 19 landsomfattende organisasjoner som representerer skapende og utøvende kunstnere i Norge.
  • BONO har laget en veiledning til kunstnere; for å forhindre at Meta bruker private bilder og annen informasjon, må du endre innstillingene dine ved å sende melding (protestskjema).