Kulturminister Trine Skei Grande utsetter behandlingen av oppnevningsretten til stipendkomiteene 28.02.2018

Den varslede endringen i stipendordningen var en av årsakene til at kunstnerene samlet seg foran Stortinget under #kunstneroppropet i høst. Nå har den nye kulturministeren satt saken på vent.

– Det er det beste vi kunne håpe på nå, sier styreleder Hilde Tørdal.

Gjennom det siste halvåret har NBK – sammen med Kunstnernettverket – jobbet for å reversere vedtaket om å flytte oppnevningsretten fra fagorganisasjonene til Kulturrådet og Utvalget for Statens kunstnerstipend. Endringen som tidligere kulturminister Linda Hofstad Helleland fikk gjennomslag for, var at kunstnerorganisasjonene fremdeles skal innstille hvem som skal sitte i komiteene, men at Utvalget for statens kunstnerstipend skal ta den endelige avgjørelsen. Venstre og Kristelig Folkeparti har hele tiden vært kritiske til endringen, men valgte ikke å bruke instruksjonsretten over regjeringen i saken. Nå utsetter kulturminister Trine Skei Grande behandlingen av saken.

– At Grande nå vi bruke mer tid på å ta en så stor avgjørelse som ville rokket ved stipendordningenes grunnvoller, er betryggende for oss, sier Tørdal til Dagbladet,

– Ordningen får sin legitimitet gjennom at prinsippet om armlengdes avstand følges, at man skal ha en bred demokratisk valgordning blant kunstnerne og ikke overstyring fra et lite utvalg på fem. De kan ikke måle seg med det systemet vi har i dag, hvor det er valg blant alle medlemmene i kunstnerorganisasjonene om hvem som skal sitte i komiteene.