Kulturminister Abid Raja utvider stimuleringsordningen for det visuelle feltet 08.12.2020

– Dette er ikke tiden for å minke bevilgningene til det frie kunstfeltet, sier kulturminister Abid Raja. Her på åpningen av Høstutstillingen 2020, med Espen Dietrichson og Ruben Steinum. Foto: Jannik Abel.

– Et stort og nødvendig gjennomslag for kunstnerne i en særdeles uoversiktlig tid, sier Ruben Steinum.

På kulturdepartementets pressekonferanse i dag kunne kultur- og likestillingsminster Abid Raja presentere nyheten om at regjeringen vil fordele 103 millioner kroner i støttetiltak til kultursektoren i forbindelse med covid-19. Millionene er gjenstående og omdisponerte midler fra de 900 millionar fra den såkalte stimuleringsordningen som ble etablert 1. oktober, og fra kompenasjonsordningen.

– Kulturministeren følger opp den lovte stimuleringen av det visuelle feltet, og viser at han igjen lytter til våre innspill. Midlene vil bidra til varige verdier som tilfaller fellesskapet, og det bidrar til mer stabile forhold for kunstnerne i en særdeles uoversiktelig tid, sier styreleder Ruben Steinum.

19 millioner til innkjøp av norsk kunst

Blant koronatiltakene for 2021 vil ytterligere 19 millioner kroner gå til innkjøp av norsk kunst og kunsthåndverk fra gallerier og visningssteder i Norge, eller direkte fra kunstnere. Disse kommer på toppen av de 17 millionene som ble fordelt til innkjøp til museene tidligere i høst.

– NBK har i en rekke innspill til kulturdepartementet vært tydelig på midler til innkjøp av samtidskunst gjennom museene og til kunst i offentlig rom var nødvendig for å berge bransjen. Det er flott at vi blir hørt, og at tiltaket nå inngår som del av stimuleringspakken, sier Steinum.

Koro styrkes med fire millioner kroner fra de nye midlene, og Norsk kulturfond får nå 40 millioner kroner i 2021 – etter at fondet fikk et kutt på ti millioner i det ordinære statsbudsjettet.

– Dette er ikke tiden for å minke bevilgningene til det frie kunstfeltet. Vi kan ikke la pandemien stoppe den fantastiske utviklingen vi har i bredde, mangfold og kvalitet, sier kultur- og likestillingsministeren.

19 millioner kroner til innkjøp av norsk kunst

  • 2 millioner kroner går til hver av desse museene: KODE Kunstmuseer og Komponisthjem, Museene i Sør-Trøndelag, Nordnorsk Kunstmuseum og Museet Midt.
  • 1 million kroner til hver av desse museene: Henie Onstad Kunstsenter, Drammens museum for kunst og kulturhistorie, Vestfoldmuseene, Lillehammer Museum, Preus museum, Sørlandets Kunstmuseum, Haugalandmuseet, Museum Stavanger, Musea i Sogn og Fjordane, Musea på Sunnmøre og RiddoDuottarMuseat ved Sametinget.

40 millioner kroner til Norsk kulturfond

4 millioner kroner til Koro

40 millioner kroner til filmbransjen