Koronakrisen og arbeidsvilkår for kunstnere 25.06.2020

Illustrasjon: CDC, Alissa Eckert/Dan Higgins.

Hold deg oppdatert på NBKs arbeid med å sikre kunstnerøkonomien under koronakrisen.

I slutten av mai fikk NBK delvis gjennomslag for et av våre fire primærtiltak for å avhjelpe kunstnerne – flere arbeidsstipender. Det var et viktig gjennomslag!

Tiltaket kom som et resultat av flere måneder med arbeid, og til tross for at det alene ikke er i nærheten av å være tilstrekkelig, kom det også et viktig signal til kunstnerne da kulturminister Abid Raja uttalte at departementet vil være på tilbudssiden med å gjøre fortløpende justeringer av ordningene for inntektssikring. Dette kan tolkes som en anerkjennelse om at tiltakene som tilnå har blitt etablert ikke er tilstrekkelig, og gir en nødvendig åpning for arbeidet som fortsetter til høsten for å realisere konkrete tiltak. 

Stortinget vedtok 19. juni å etablere en midlertidig stipendordning som supplerende tiltak for å opprettholde kontinuitet i kunstnerisk produksjon, aktivitet og etterspørsel i forbindelse med Covid-19-utbruddet. Ordningen har en økonomisk ramme på kr 70 000 000, og vil forvaltes av Statens kunstnerstipend.

Stipendene ble lyst ut via Statens kunstnerstipend / Kulturrådet i månedsskiftet juni / juli, med søknadsfrist 5. august, og er ett av fire primærtiltak som NBK var tidlig ute med å legge frem som nødvendige tiltak for at kunstnerøkonomien skal berges gjennom koronakrisen. De andre tiltakene er etableringen av et offentlig innkjøpsfond, en økt bruk av kunst i offentlig rom, og en justering av  kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Endringen av kompensasjonsordningene i forbindelse med implementeringen førte til en innretning som gjør at de ikke treffer kunstnere. NBK har i en rekke innspill pekt på problemene ved den, og informert de ansvarlige departementene om hva som må til for at profesjonelle kunstnere skal omfattes av den. Arbeider fortsetter utover høsten. 

Følg lenke for NBKs samleside med informasjon om koronasituasjonen, inkludert svar på ofte stilte spørsmål om relevante Nav-ordninger.