Kom med ditt beste klimabrøl! 17.08.2021

Klimabrølet 2021 blir en kunstinstallasjon som vises foran Stortinget i slutten av august. NBK oppfordrer alle medlemmer til å delta med sitt beste klimabrøl – og støtte vår tids viktigste sak.

Det er nå det skjer

Den nye rapporten fra FNs klimapanel understreker at den globale oppvarmingen er uten sidestykke. Sommeren har vist oss med tørke, ekstremnedbør og skogbranner at stortingsvalget 2021 må bli et klima- og naturvalg.

NBK støtter Klimabrølets krav om politikk som gjør at vi kan begrense global oppvarming til godt under 2 grader og sikre mer natur, i tråd med Parisavtalen og Det internasjonale naturpanelets anbefalinger. Vi oppfordrer våre medlemmer til spille inn sine beste brøl for klima og natur!

Send inn ditt brøl her

De digitale brølene skal spilles av i hele den neste stortingsperioden, gjennom en installasjon som vises 27. august foran Stortinget, og på nett. Målet er et fire år langt brøl – med over to millioner deltakere.