Styreleder Geir Egil Bergjord: «Kjære kunstner: Ikke bruk sparepengene dine til å sponse statsfinansierte visningssteder» 17.11.2022

Bildet er fra Høstutstillingen 2022. Høstutstillingen er ett av Norges 53 visningssteder med varig statlig støtte, og betaler kunstnerne utstillingsvederlag etter statens satser. Foto: Jannik Abel/NBK

Alle kunstnere som stiller ut ved visningssteder med varige driftsmidler fra staten har krav på utstillingsvederlag etter statens satser.

Når du inngår avtale med ett av disse visningsstedene, er de forpliktet til å betale utstillingsvederlag. Å betale utstillingsvederlag står svart på hvitt som krav i tildelingsbrevet visningsstedene får fra Kulturrådet eller Kulturdepartementet. Utstillingsvederlaget skal utbetales senest en måned etter utstillingsslutt.

Dette er ikke noe å diskutere.

Skulle du likevel havne i en diskusjon med visningsstedet angående utbetaling av vederlag, ta kontakt med en av våre juridiske rådgivere for hjelp.

Husk å holde på vederlaget i forhandlinger.

Ikke la deg friste til å forhandle bort vederlaget mot andre ytelser som honorar, hjelp til montering eller lignende. Du kan selvfølgelig forhandle frem honorar i tillegg, men la det ikke gå på bekostning av utstillingsvederlaget!

Mange visningssteder følger i dag avtalen og utbetalingene av vederlag har økt de siste årene. Dette er et resultat av at vi har arbeidet med bevisstgjøring av medlemmer og institusjoner.

I dag er utstillingsvederlagsavtalen den eneste kollektive avtalen som sikrer kunstnere betaling når de stiller ut. Nettopp derfor er det så viktig at avtalen beholdes og videreutvikles, slik at den er best mulig tilrettelagt for hele kunstfeltet.

Er du usikker på hvor mye du har krav på i vederlag? Vi har laget en enkel modell for utregning. Den kan du laste ned fra denne siden.

Har du fremdeles spørsmål om utstillingsvederlaget, plikter, rettigheter eller utregning – ta kontakt med oss i NBK, så gir vi deg gjerne veiledning i saken.

Om du ønsker å lese mer, kan du finne hele avtalen her

 

Tekst av: Geir Egil Bergjord, styreleder NBK