Juryleder for Høstutstillingen: «Mangelen på fysisk nærvær blir ekstra tydelig når man jobber i et felt der nettopp den fysiske tilstedeværelsen er så viktig» 27.03.2020

Espen Dietrichson er leder av Den Nasjonale Jury. Foto: Erland Kroken.

Årets juryering for Høstutstillingen startet på vanlig måte i lokalene til Norske Billedkunstnere (NBK). Få dager inn i prosessen var koronakrisen et faktum. Nå vurderer de seks jurymedlemmene de nær 2 200 søknadene til årets utstilling fra hjemmekontorene sine. 

– Vi skjønte raskt at vi måtte finne en løsning som innebar at vi ikke satt i samme rom. Heldigvis var det mulig å jobbe i et digitalt system som NBK allerede hadde i bruk, som fort ble en arbeidsmetode som fungerer for alle jurymedlemmene, sier Espen Dietrichson, som er valgt til å lede den nye juryen.

Han mener den spesielle arbeidsmetoden i år ikke vil påvirke det endelige utvalget av arbeider til Høstutstillingen.

– Men i andre runde av juryeringen håper vi å kunne sitte i samme rom, det klart at det er mere dynamisk å kunne diskutere ansikt til ansikt, og det er jo nettopp det interessante med denne utstillingen, at juryeringen er resultat av en gruppediskusjon. Senere vil det å oppleve verkene fysisk være avgjørende i selve kurateringen av utstillingen når vi skal montere verkene på Kunstnernes Hus, sier han.

Gjennomgående høy kvalitet

– Det å jobbe i en tid der man hovedsakelig får inntrykk fra omverden gjennom skjermer, mobiler, datamaskiner, tv-er, er krevende også utenom arbeidet med Høstutstillingen. Mangelen på fysisk nærvær blir ekstra tydelig når man jobber i et felt der den fysiske tilstedeværelsen er så viktig.

I løpet av uka er juryen gjennom første vurderingsrunde, og det er høy kvalitet i mange arbeider spredt gjennom søknadsbunken, ifølge jurylederen.

– Det reflekterer vel at det at det lages mye bra kunst i Norge, sier han.

– Vi er opptatt av å lage en utstilling der verkets egne kvaliteter er i sentrum, men samtidig favne bredden av uttrykk. Så langt har vi ikke noen agenda når det gjelder tematikk, men når vi kommer videre i prosessen blir det spennende å se hvilke koblinger vi kan lage ut fra det innsendte materialet. Jeg tror det er viktig i en slik demokratisk utstilling å la de gode verkene i søknadsbunken være utgangspunktet for de valgene vi tar videre.

  • Espen Dietrichson (1976) er billedkunstner som bor og arbeider i Oslo og Sandvika. Han er utdannet ved Oslo Tegne og Maleskole (1998-2000), og Statens Kunstakademi (2000-2004). Han jobber med skulptur og arbeider på papir, og verkene hans går ofte i dialog med arkitektur. Dietrichson har blant annet laget kunsten til Våler Kirke der han arbeidet med lysinnslippet som et skulpturelt inngrep i alterveggen og en altertavle i polert stål. Nylig avsluttet han arbeidet med altertavlen til nye Porsgrunn Kirke der han samarbeidet med Marie Buskov om et relieff i stengods. Dietrichson har hatt separatutstillinger i ved Haugar Vestfold Kunstmuseum og Bomuldsfabriken Kunsthall og er våren 2020 aktuell med utstillinger på Galleri Haaken i Oslo og Sørlandets Kunstmuseum i Kristiansand. Høsten 2020 skal han reise et monument over de norske krigsseilerne i Moss.
  • Den Nasjonale Jury 2020–2021: Andreas Siqueland, Terje Roalkvam, Espen Dietrichson (leder), Nora Joung (nestleder), Trygve Ohren, Kiyoshi Yamamoto.