I dag tildeles Statens kunstnerstipend: Gjennomslag for 91 ekstra stipender til billedkunstnere i 2021 24.03.2021

Utvalget for Statens kunstnerstipend. Foto: Geir Mogen

Utvalget for Statens kunstnerstipend melder om rekordmange søkere, og mener de ekstra ettårige stipendene bør bli permanente.

Årets tildelinger utgjør i tillegg til de ordinære arbeids- og diversestipendene, 309 ekstra stipender, som del av Kulturdepartementets stimuleringsmidler til kultursektoren. 91 av disse tilfaller billedkunstnerne.

– De ekstra stipendene er en stor seier for kunstnerne, og kommer som et resultat av kunstnerorganisasjonenes fokuserte arbeid. Disse arbeidsstipendene vil gi kunstnerne bedre vilkår for sitt virke i den ekstraordinære situasjonen vi fortsatt står i, sier styreleder Ruben Steinum.

– Det må riktignok presiseres at disse stipendene bør være permanente.

Det mener også Utvalget for Statens kunstnerstipend, ifølge en pressemelding fra Kulturrådet i dag.

– I år, som vi vet at behovet er ekstra stort, har det vært spesielt vanskelig for komiteene å måtte avvise så mange kvalifiserte søkere, uttaler Gomnæs Ugelstad.

Rekordmange søkere

Stipendkomiteene har vurdert mange flere søknader enn i et normalår. Utvalgslederen kan fortelle at det i år er mange etablerte kunstnere, som har søkt stipend for første gang, trolig fordi det nå er mange flere som har behov for det økonomiske tilskuddet. Derfor har det vært minst like vanskelig å prioritere dette året, til tross for de ekstra stipendene.

– Kunstnerstipender er en treffsikker og rimelig investering med stor avkastning. Det bidrar til at det skapes kunst av høy kvalitet i alle sjangre over hele landet.  Det at vi har et samfunn som er med å finansiere og satser på frie, kunstneriske ytringer er etter min mening en av de viktigste investeringene vi kan gjøre for å opprettholde et demokratisk samfunn der det er rom for mange uttrykk og meninger, sier Gomnæs Ugelstad.

– Flere stipender er en sentral sak for NBK. Målet må være at alle profesjonelle kunstnere skal ha en reell mulighet til å få stipend. Skal vi komme dit, bør tildelingsprosenten ligge på minst 25 prosent, sier Steinum.

Det kom inn 11 262 søknader fra nesten 5 000 søkere til årets tildelingsrunde, med søknadsfrist i oktober 2020. Det er mer enn 2 000 flere søknader enn året før, da det også ble satt ny søknadsrekord. Søknadene har blitt behandlet av over 120 representanter i 23 ulike stipendkomiteer. Norske Billedkunstneres stipendkomité har behandlet hele 3 383 av årets søknader, som utgjør 30 prosent av totalt antall.

Her finner du tildelingene fra Statens kunstnertipend


Flere stipender fra kunstnernes fond

Det er en positiv endring også i antall stipender fra Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV). Fondet viderefører sin stipendprofil fra foregående år, men øker i 2021 med ytterlige 20 ettårige stipender på 100 000,– kroner. (fra 130 stk til 150 stk).

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) måtte i 2020 innstille store deler av sine stipendmidler grunnet økonomisk usikkerhet. I 2021 er imidlertid utviklingen positiv, og fondet gjenåpner flere av sine kansellerte ordninger, deriblant de ettårige kunstnerstipendene. Fondets treårige stipender er fremdeles innstilt.

NBK publiserer stipendtildelingene fra begge fond i løpet av fredag 26. mars på denne siden.

Norske Billedkunstneres stipendkomité har i år behandlet totalt søknader fra 1 730 søkere til Statens kunstnerstipend, Bildende Kunstneres Hjelpefond og Billedkunstneres Vederlagsfond. 38.6 % av søkere får tildeling.

I fjor behandlet komiteen søknader fra totalt 1 685 søkere, hvorav 32.7 % av søkerne fikk tildeling. Årets økning skyldes i hovedsak de 91 ekstra midlertidige ettårige arbeidsstipendene fra Statens kunstnerstipend.