Høstutstillingens Kistefos-pris til Kim Hankyul 11.09.2021

Kim Hankyul er vinner av Kistefos kunstpris på Høstutstilllingen. Foto: Jannik Abel.

– Jeg ser på denne prisen som et steg på veien mot å gjennomføre flere meningsfulle prosjekter i den nærmeste fremtid, og kommer alltid til å gjøre mitt beste for å vise flotte verk, sier prisvinner Kim Hankyul.

Hankyul får prisen på 250 000 kroner for kunstverket «The Tempest», en lydinstallasjon som består av kinetiske maskiner som med minimale bevegelser setter i gang en polyfoni av tordenvær. Hankyuls kunstnerskap undersøker temaer som hysteri, plager og motspråk. Tematikken kommer gjerne til uttrykk gjennom kinetiske installasjoner og lydbilder som skapes av skulpturenes fysiske bevegelser. Installasjonen kan oppleves i fullstendig mørke, i et eget rom mellom salene i overetasjonen på Kunstnernes Hus.

– Vinnerverket er konsist, tilstedeværende, gjennomarbeidet og monumentalt. Det er både nært og nærværende, og setter sansene opp mot hverandre. Øyne, ører eller begge deler? Hele kroppen? Det er en kroppslig opplevelse gjennom lyd og resonans, som henter frem dype følelser. Det tok meg til og med tilbake til Sudan, sa kunstner Ahmed Umar under overrekkelsen på Høstutstillingens åpningsseremoni i dag.

«The Tempest». Kinetisk lydinstallasjon. Metallplater, mikrofoner, flerkanalsmiksere, høyttalere, tre, metall og AC-motorer.

En samstemt jury

Umar representerte årets jury for Kistefos kunstpris og er oppnevnt som jurymedlem av Fritt Ord. Andre jurymedlemmer er Rikke Komissar (oppnevnt av Norske Billedkunstnere / Kistefos) og Solveig Landa som er representant fra Den Nasjonale Jury.

– Torden er et tegn på at det kommer et skifte, et væromslag. Men det kan også være en metafor for sterke og mørke krefter i verden. Noe vi må vokte oss for. Juryen er samstemte i at årets Kistefos kunstpris går til Kim Hankyul for verket «The Tempest», sier Umar.

Kim Hankyul (f. 1990 i Sør-Korea) bor og arbeider i Bergen. Han har en bachelorgrad fra Seoul National University (Sør-Korea) og mastergrad fra Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ved Universitetet i Bergen. Hankyul har tidligere vist arbeider ved Bærum Kunsthall (Fornebu), Ekko Festival nr. 17 (Bergen), Galleria Sculptor (Helsinki), Atelier Nord (Oslo) og Landmark (Bergen) i forbindelse med det kunstnerdrevne programmet «After School Special».

Tekst av Katrine Sviland.

Kistefos kunstpris har til formål å løfte frem den frie kritiske samtidskunsten, og dermed fremheve Høstutstillingens grunntanke som nasjonal kunstnerjuryert gruppeutstilling basert på åpen innsendelse. Prisen er på 250 000 kroner og går til en kunstner (eller kunstnergruppe) som deltar på Statens kunstutstilling, Høstutstillingen, med det verk som juryen anser som den viktigste stemme i årets utstilling. Juryen for prisen består i år av Rikke Komissar (oppnevnt av NBK/Kistefos), Ahmed Umar (oppnevnt av Fritt Ord) og Solveig Landa (representant fra Den Nasjonale Jury).