Høstutstillingen: Debutantpris til Arild Våge Berge 05.09.2018

Arild Våge Berge får tildelt Norske Kunstforeningers debutantpris på åpningen av Høstutstillingen på lørdag.

– Først kjende eg på ei stor glede. Eg synest det er kjekt å verte sett, på trass av at arbeidet mitt visuelt sett er ganske grått og flatt – men det ruvar tydelegvis likevel nok til at det vert lagt merke til. Eg er veldig takknemleg, dette er ei god moglegheit til at kunsten min kan verte sett av fleire, uttaler prisvinneren.

Norske Kunstforeningers debutantpris er på 50 000 kroner og deles ut hvert år til en kunstner som stiller ut på Høstutstillingen for første gang. Berge får prisen for verkene Unstable Monuments 1 og The Gravity of a Lake Focused Into One Point (2), der han utforsker sin relasjon som kunstner og familiemedlem med ingeniørarbeidet i familien sin.

The Gravity of a Lake Focused Into One Point (2) 2017 Skulptur Skrutvinge, skisse­ materialer fra kunstnerbok av Arild Våge Berge, dokumenter fra Sveinung Oddvar Berges private arkiv, rester etter demningskonstruksjon fra Tussavatnet (juni 1980), stein fra demningsområdet ved Tussa Kraftverk (september 2015), tørket leire fra Tverrelvdalen, støv boret ut av steiner og rester fra demningskonstruksjon, pulverisert saltkrystall hentet ut av adkomst­ tunnelen til Tussa Kraftverk. Unstable Monuments 1 2017 Skulptur Skrutvinge, gneisfragment, dokument fra Sveinung Oddvar Berges private arkiv, dokument fra Arild Våge Berges private arkiv.

«Verket som er tildelt debutantprisen er kanskje ikkje det som roper høgst, men som elegant og poetisk klarar å samanfatte fleire tematiske tendensar i Høstutstillingen i år. Dei to skulpturane består av notatbøker, kart, foto – personleg arkivmateriale frå kunstnaren sin eigen bestefar – og restar frå demningar frå vasskraftverk på Vestlandet, som vert pressa saman av tvinger. Denne nærast brutale handlinga held, både fysisk og metaforisk, saman ei rekke motsetningsforhold. Det harde og det sarte, det subjektive og det objektive og ikkje minst kultur og natur», heter det i juryens begrunnelse.

«Kunstnaren har teke utgangspunkt i forholdet til sin eigen familie og brukar dette til å stille spørsmål ved historia, korleis me både forstår og nyttar naturen, og pirkar samstundes i vår eiga nasjonalkjensle. I Unstable Monuments 1 og The Gravity of a Lake Focused Into One Point 2 vert me –  bokstaveleg talt – tvinga til å tenke kultur og natur saman».

– Eg kjenner allereie at prisen har gjeve meg styrka sjølvtillit, det er med på å styrke ei retning som har eg lyst til å halde fram med. Det vert ei stadfesting på at det eg gjer også har interesse for andre. Eg får lyst til å arbeide vidare med skulpturar og familiehistorie, dette er tematikk som har potensial til å resonnere i eit større rom, det handlar om forgjengelegdom og dødelegheit, og familierelasjonar som kan vere både fine og vanskelege, sier Berge.

Norske Kunstforeninger har siden 2010 delt ut en pris til en debutant på Høstutstillingen. For­målet med prisen på 50 000 kroner er å løfte fram og synliggjøre unge samtidskunstnere i Norge. Prisen setter også søkelys på det viktige samspillet mellom samtidskunstnere og kunstforeninger.

 

Disse har vurdert årets verk for Norske Kunstforeningers debutantpris: Øyvind R. Kvarme, styremedlem, Norske Kunstforeninger, Cathrine Terese Persson, daglig leder/intendant, Bodø Kunstforening, Ida Haugland, gallerileder, Ålesund Kunstforening/Khåk Kunsthall og Marte Aas, jurymedlem, Den Nasjonale Jury 2018, Høstutstillingen.