Høstutstillingen blir en hovedarena for skoleelevers møte med samtidskunst 12.02.2019

Elever fra Tøyen skole i samtale med formidler Inger Fure Grøtting under Høstutstillingen 2018.

Sparebankstiftelsen DNB gir Norske Billedkunstnere (NBK) 1.4 millioner til et treårig formidlingsprosjekt rettet mot barn og unge.

– Mange elever i dag opplever at skolen, og samfunnet forøvrig er ute etter en fasit. I møte med samtidskunsten er det aldri slik – en tolkning av et verk har aldri to streker under svaret, sier utstillingsleder for Høstutstillingen, Charlotte Dølvik.

– Med en såpass unik bredde er Høstutstillingen en ypperlig arena for å gjøre barn og unge nysgjerrige på kunsten, og gi de et rom der de oppfordres til å tenke fritt, være kritiske og øve seg på å sette ord på egne tanker. Med tilskuddet fra Sparebankstiftelsen DNB kan vi nå starte et omfattende opplegg for lærerseminarer og gratis formidling til skoleelever, og det er fantastisk at vi fremover kan gi et slikt tilbud, sier hun.

Sparebankstiftelsen DNB ønsker å bidra til økt deltakelse i kunst og kulturlivet, og gjør dette både gjennom å støtte skapende kunstmiljøer og formidlingstiltak.

– Vi vil gjerne samarbeide med kunstnerorganisasjonene, og i dette prosjektet har vi sammenfallende interesser med Norske Billedkunstnere. Å prøve ut ulike måter å formidle samtidskunsten på for å finne en formidlingspraksis som både kunsten og skolen er tjent med er en ambisjon som vi heier på og ser frem til å følge med på, sier Birthe M. Selvaag, som jobber med tildelinger innen kunst og kultur i Sparebankstiftelsen DNB.

Bysten K.L.D.M. No.G35. Korleis Likar De Meg No? Mulla G-35 av Ole John Aandal var popular blant Tøyen-elevene.

Dekker et behov

Det treårige prosjektet har fått navnet Kunstkringkastingen, og vil også inkludere egne lærerseminarer, et forum der lærere, kunstnere og formidlere møtes. Her vil man se på hvordan praksis på kunstfeltet og i pedagogikken hører sammen. Et sentralt tema blir spørsmålet om hvordan kunsten kan bidra til å gi barn og unge verktøy for å for å tolke alle inntrykk de utsettes for i dag.

– Vi opplever at kunstfagene får mindre og mindre plass i skolen. Høstutstillingen tar her et ansvar for å heve forståelsen for hvordan samtidskunst og kunstutstillinger kan være viktige arenaer for læring – ikke bare i kunstfagene, men også tverrfaglig i fag som for eksempel norsk, historie og samfunnsfag. Vi må bryte forestillingen om at samtidskunsten er elitistisk og vanskelig tilgjengelig, sier Dølvik.

– Vi står overfor store endringer i samfunnet, og samtidskunsten er – i likhet med vitenskap – et samfunnsfelt og kritisk refleksjonsrom vi har til å forstå og tolke verdenen vi lever i, sier utstillingskoordinator Hanne Gudrun Gulljord som snart er i gang med å sette prosjektet ut i livet.

Et sentralt tema blir spørsmålet om hvordan kunsten kan bidra til å gi barn og unge verktøy for å for å tolke alle inntrykk de utsettes for i dag. 

Enestående i Europa

Den første Høstutstillingen ble holdt i 1882 i Studentersamfunnets store sal, og var på mange måter en kunstnerstyrt protest på den konservative utstillingspraksisen som rådet i Kristiania kunstforening. I 1884 inngikk billedkunstnerne en avtale med staten – som gjennom et årlig tilskudd skulle sikre økonomien. Fra da av ble kunstnernes egen utstilling en årlig nasjonal kunstmønstring. I dag er Høstutstillingen enestående i Europa. Høstutstillingen er landets eldste kunstnerdrevne visningsarena for samtidskunst, og som sådan representerer den en av grunnsteinene i norsk kunstliv – fagfellevurderingen. Den arrangeres av billedkunstnernes fagorganisasjon Norske Billedkunstnere.