Høstutstillingen åpnet lørdag: «Vi har valgt å ikke la tematikk være ledende, men å finne de beste verkene» 21.09.2020 Høstutstillingen

Kultur- og likestilingsminister Abid Raja holdt åpningstale da Norske Billedkunstnere åpnet dørene for Høstutstillingen, statens 133. kunstutstilling på Kunstnernes Hus lørdag. Fra venstre: kultur- og likestillingsminister Abid Raja, Ruben Steinum, styreleder i Norske Billedkunstnere. og Espen Dietrichson, leder av Den Nasjonale Jury/Høstutstillingsjuryen. Foto: Jannik Abel.

– Ingenting kan erstatte det å se kunst i virkeligheten. Det er dette vi brenner for som kunstnere; å vise kunsten med all sin taktilitet, sårbarhet, flyktighet eller insisterende materialitet, var ordene juryleder Espen Dietrichson åpnet med lørdag formiddag.

Et par uker inn i juryeringsprosessen ble det diskutert om Norske Billedkunstnere i det hele tatt kunne arrangere Høstutstillingen i år. Lørdag 19. september åpnet heldigvis igjen Høstutstillingen, statens 133. kunstutstilling, dørene på Kunstnernes Hus.

– I juryarbeidet har vi latt søknadsbunken jobbe for oss. Med det mener jeg at vi har valgt å ikke la tematikk være ledende, men å finne de beste verkene, forklarte Dietrichson.

Det finnes likevel tilbakevendende tematikker i årets høstutstilling; en av dem er avindustrialiseringen av Norge.

– Da pandemien slo innover oss, fikk dette ny aktualitet siden vi plutselig ble avhengig av primærvarer og sikkerhetsutstyr som ingen produserer lenger i Norge. Kunstnerens blikk på dette blir ekstra interessant siden kunstneren er helt avhengig av å være tett på sin egen produksjon.

Årets første performance skjedde under åpningsarrangementet lørdag 19. september. I Falling Down the Stairs in A#Major (2020) opptrer Kirsty Kross som sin kunstneriske avatar the Coral Trout. Verket er en videreutvikling av en performance fra 2017, der Kross «falt» ned trappene i Kunstnernes Hus til Beethovens 7. symfoni i A-dur. Performancen tematiserte oppmerksomhetsøkonomi og individuelle narsissistiske begjær, som på mange måter bidrar til klimakrisen. Performancen som vises under Høstutstillingen er utviklet i lys av det turbulente året 2020. Den henspiller på de økonomiske, sosiale og politiske effektene av koronapandemien, samt et økende kollektivt ønske om strukturelle endringer. Foto: Jannik Abel.
Statsråden fikk en omvisning etter åpningsseremonien. Her ved verket til Gunvor Nervold Antonsen «En av dem» (2019). Gunvor Nervold Antonsen (f. 1974 i Oslo) bor i Rollag i Numedal og er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen. Arbeidene hennes er vist ved blant annet Kunstnerforbundet (Oslo), Kunsthall Stavanger, Lillehammer Kunstmuseum og Vigelandmuseet (Oslo). Foto: Jannik Abel.
200 gjester var samlet ved åpningsarrangementet. Foto: Jannik Abel

Høstutstillingen er alles utstilling

Mange eldre kunstnere deltar på utstillingen, og møter gjenklang i arbeidene til flere av de yngre kunstnerne.

– Siden Høstutstillingen er en så omfattende mønstring, med 134 kunstverk av 94 kunstnere og kunstnergrupper, ga det oss en unik mulighet til å vise frem nettopp slike sammenstillinger på tvers av generasjoner. Denne dialogen synes jeg skaper vitalitet begge veier, sier jurylederen.

Høstutstillingen er alles utstilling, sa Dietrichson under åpningen.

– Gjennom de tjue årene jeg har sett den, har jeg lagt merke til at det er noe annerledes i måten man går gjennom lokalene på, til forskjell fra når man ser andre utstillinger. Det er en slags løssluppenhet, kanskje, der det er helt OK å snakke høylytt om hva man synes. Det vitner om et allment eierskap til utstillingen, og det tror jeg vi skal omfavne for alt det er verdt.

Årets debutant. Admir Batlak ble tildelt Norske Kunstforeningers debutantpris 2020 for de tre skulpturene A New Tomorrow 2, 3 og 5. «Årets debutantprisvinner utfordrer oss med tre skulpturer som er vanskelig å sette i bås, og som forteller med flere stemmer samtidig», heter det i juryens begrunnelse. Norske Kunstforeningers debutantpris er på 50 000 kroner, og blir hver år tildelt en kunstner som er debutant på Høstutstillingen. Foto: Jannik Abel.
Høstutstillingens grafikkpris ble tildelt Arild Yttri, som juryen betegner som «en mester og suveren utøver av den grafiske teknikken kobberstikk». Med stor detaljrikdom og en utrolig presisjon nedtegner kunstneren en serie løer fra Mørkrisdalen på Vestlandet. «Løene er framstilt nøkternt observerende, uten romantisering og overdreven estetisering. Det handler om verdier; om det som var og som blir borte og glemt, og verdien av håndverket, kulturminner og hvordan historisk kunnskap forkastes til fordel for teknologiske nyvinninger», heter det i juryens begrunnelse. Foto: Jannik Abel.

Høstutstillingen 2020 viser 136 verk av 94 kunstnere og kunstnergrupper.

Se hostutstillingen.no for fullstendig oversikt og program.