Høstutstillingen 2018 er åpen for søknader frem til 4. april 13.03.2018

Hver høst bringer Høstutstillingen et bredt spekter av norsk samtidskunst til et stort publikum på Kunstnernes Hus. Alle kunstnere som bor i Norge – og norske kunstnere bosatt i utlandet – ønskes velkommen til å søke Høstutstillingen, statens 131. kunstutstilling.

Kunstutdanning er ikke et krav for å søke, heller ikke medlemskap i en kunstnerorganisasjon. Hver søker kan søke med opptil tre verk. Kunstnergrupper kan søke via én representant. Utstillingen skal fortrinnsvis vise nye verk – det vil si arbeider produsert de siste to årene.  Høstutstillingen er en salgsutstilling, og det er ønskelig at verkene ikke er innkjøpt av offentlige institusjoner.

Alle arbeider blir vurdert av Den Nasjonale Jury (DNJ), som består av kunstnere og som velges for en periode på to år blant Norske Billedkunstneres medlemmer. Utstillingen juryeres i to omganger; første juryering skjer på grunnlag av digital dokumentasjon. Under andre  juryering vurderes originalverk. DNJ har juryeringen av Statens Kunstutstilling som sitt viktigste arbeidsområde og har det kunstneriske ansvar for utstillingen. Juryens kunstneriske avgjørelser må ikke begrunnes og kan ikke overprøves.

Den Nasjonale Jury 2018: Tom Stian Kosmo, Anders Kjellesvik, Marte Aas, Julie Lillelien Porter, Joar Nango og Anna Ihle.

Høstutstillingen 2018 vises på Kunstnernes Hus i perioden 8. september – 14. oktober.

Besøk Høstutstillingens nettside for mer informasjon, eller søk her.