Høringssvar om NRK-plakaten: – Kulturdekningen står ikke i stil med hverken målsetning eller samfunnsoppdrag 01.03.2022

Styreleder i Norske Billedkunstnere, Ruben Steinum. Foto: Jannik Abel

– NRKs ikke-kommersielle posisjon er svært viktig, både for kulturnorge, men også i den grunnleggende demokratidannelsen. Denne gir helt unike muligheter, og må videreutvikles, sier styreleder i Norske Billedkunstnere, Ruben Steinum.

Sammen med de 18 andre organisasjonene i Kunstnernettverket har Norske Billedkunstnere fått muligheten til å komme med et høringsinnspill angående en forestående revisjon av NRK-plakaten. Denne plakaten legger føringer for hvilken type innhold, satsninger og hensyn NRK skal ha i sin virksomhet, og er i helhet tatt inn i NRKs vedtekter. Dette gjør den formelt bindende for NRK.

Høye forventninger

En av de tingene som gjør NRK så særegent viktig i for formidlingen av kulturinnhold er deres posisjon som ikke-kommersiell aktør i det norske medielanskapet. Dette gir en unik mulighet til å utvikle et kulturtilbud som baserer seg på bredde og kvalitet foran hensyn til inntjening og popularitet.

Denne posisjonen ser NBK og Kunstnernettverket som svært verdifull, og som gjør at det er høye forventninger til hvilket innhold som produseres og fremheves. Den må derfor styrkes og utvikles.

Medietilsynets rapport fra 2021 underbygger denne konklusjonen:

NRK bør styrke synliggjøring av kulturinnholdet på alle sine plattformer, ettersom dette er en type innhold som de kommersielle aktørene formidler mindre av.

Statskanalen har et ansvar for samfunnets brede, kulturelle behov. For å gå dette ansvaret i møte på best mulig måte, må det unngås at NRK blir underlagt de samme kommersielle begrensningene som andre aktører.

Medietilsynets ledergruppe. Foto: Medietilsynet/ Mathias Fossum

Må synliggjøre kulturinnholdet

Den norske mediehverdagen er et felt som fortettes av store mengder internasjonalt innhold. Dette gjør medietilkomsten for aktører smalere og smalere, og i kunstneriske felt utenfor allfarvei er situasjonen enda mer utfordrende.

Dette gjør NRKs oppdrag og rolle enda viktigere, noe Medietilsynet også påpeker. De mener kanalen må «styrke arbeidet med å synliggjøre kulturinnholdet på alle sine plattformer fremover», en vurdering NBK og Kunstnernettverket stiller seg bak.

Paragrafen i NRK-plakaten som omhandler NRKs ansvar for formidling av norsk kultur er i høringssvaret derfor foreslått utvidet. I forslaget vil paragrafen blant annet omhandle visuell kunst, scenekunst og litteratur direkte.

Høringssvaret foreslår også en ordlegging i paragrafen som skal sikre formidlingen av kunst på kunstens premisser:

NRK skal tilstrebe variasjon i formidlingen av kunst, slik at publikum får oppleve kunst, ikke bare i utdrag i journalistisk kontekst, men også gjennom formidling av hele verk og på kunstens premisser.

NRKs radiohus (Kringkastingshuset) på Marienlyst Foto: Wikimedia/Public Domain

Spesielt ansvar

Steinum mener at NRK i lang tid har skuffet i deler av sitt samfunnsoppdrag.

– Vi har lenge sett en nedprioritering av den brede kulturen i media. Som allmennkringkaster har NRK et helt spesielt ansvar, og burde bruke sin posisjon i mye mer aktiv grad enn de gjør. For å ivareta «samfunnets kulturelle behov», som det står i vedtektene, er de nødt til å løfte kulturarbeidet.

Steinum sier han er glad for å ha funnet støtte for NBKs meninger i Medietilsynets rapport, og mener den har bekreftet noe kunstnerorganisasjonene har visst lenge: Kulturdekningen i NRK står ikke i stil med hverken målsetninger eller samfunnsoppdrag. Likevel ser ikke styrelederen helt mørkt på tingenes tilstand.

– Vi ser samtidig at NRK har hatt en oppsving av programmer med kunstnere eller kunstfeltet i sentrum, det være seg «Vi flytter Munch», «Kunstnerliv» eller «Kunstsamlerne». Det er et godt tegn, og vi håper at en endring i NRK-plakaten vil være en konkret pådriver for et videre arbeid i denne retningen.

 

Du kan lese hele høringssvaret fra Kunstnernettverket ved å klikke her!