Historisk seier for kunstnerøkonomien 23.11.2017 Fra styreleder

Innfrielsen av den treårige lønnsreformen for kunstnerstipendene er intet mindre enn en historisk seier.

I budsjettforliket i går kveld ble det klart at lønnsreformen som Norske Billedkunstnere har jobbet for i en årrekke så og si har fått fullt gjennomslag, samt at det ligger en økning på 30 millioner kroner til Norsk Kulturfond i statsbudsjettet, og en tilbakeføring av et kutt på 24 millioner kroner til Utenriksdepartementets post for kulturfremme.

Gjennom et fantastisk lagarbeid med de andre 19 kunstnerorganisasjonene i Kunstnernettverket, har NBK fått gjennom de tre økonomiske kravene vi stilte under markeringen #kunstneroppropet foran Stortinget i høst. Takk til alle kunstnerne som stilte der, og til alle som på andre måter markerte oppropet.

Etter tiår som salderingspost har stipendene endelig nådd 50 prosent av gjennomsnittlig heltidslønn. De henger høyt, og nå innfris de også økonomisk for kunstnerne som holder en så høy faglig kvalitet i sitt arbeid at de innvilges stipend.

Vi opplever nå at samtlige partier – utenom de to regjeringspartiene – har hatt en oppvåkning, og forstår hvor viktig det er å satse på innhold – og dermed på kunstnerøkonomien.

At Venstre og Kristelig Folkeparti har fått regjeringen med på en millionøkning av Norsk Kulturfond – post 55 på statsbudsjettet – er også en en seier. De frie midlene har økt med 20 millioner, og det finnes og en egen pott til arrangør- og festivalstøtte på 10 millioner. Vi har anbefalt at 8 millioner av denne potten går til det visuelle kunstfeltet. Dette vil innebære at økonomien ved visningsstedene kan styrkes og at utstillingsavtalen kan bli en realitet. Da vil billedkunstnere i Norge endelig få betalt for jobben de gjør med å lage utstillinger i landets små og store visningssteder. Det vil også bety at institusjonene kan sette av egne midler til produksjon. Prosjektstøtten og utstillingsstipendet kan økes, kunstnerassistentordningen kan utvides med flere stillinger – alle tiltak som vil styrke kunstnernes virke og føre til utvikling på feltet.

De siste tre årene har vi sett nye viktige politiske ordninger få gjennomslag. Vi opplever nå at samtlige partier – utenom de to regjeringspartiene – har hatt en oppvåkning, og forstår hvor viktig det er å satse på innhold – og dermed på kunstnerøkonomien. Det er bare å rette en stor takk til Geir Jørgen Bekkevold i Kristelig Folkeparti og Trine Skei Grande i Venstre for å ha stått last og brast med denne politikken siden den ble fremmet i felles statsbudsjettinnspill av de visuelle organisasjonene.

Kravet om at kunstnerne skal beholde oppnevningsretten til stipendkomiteene står igjen som det siste på de fire punktene fra #kunstneroppropet. Her er vi også avhengig av støtte fra opposisjonspartiene og merknader fra kulturkomiteen. Det arbeidet er vi godt i gang med.