Hilde Sjeggestad takker for seg: – Jeg vil gi deg den aller største takken for alle timene og årene som du har lagt ned i tjeneste for kunstnerne og kunstens plass i samfunnet 20.12.2019

Hilde Sjeggestad takker for seg og går over i pensjonisttilværelse etter vel 32 år i arbeid for Norske Billedkunstnere (NBK) og NBKs medlemmer. Hilde takker medlemmene for å ha innlemmet henne på alle nivåer i deres liv som kunstnere, for tillit og utallige stimulerende og gode samtaler opp gjennom årene.

Fra styreleder Ruben Steinum:

På vegne av kunstnerne – NBK sine medlemmer – vil jeg gi deg den aller største takken for alle timene og årene som du har lagt ned i tjeneste for kunstnerne og kunstens plass i samfunnet. Tusen takk!

Bidraget ditt til både tidligere, nåværende og fremtidige medlemmer er vanskelig å skulle samle i en enkel setning. Men de som vet, de vet. Og jeg vet. Jeg vet at mange enkeltkunstnere har fått den hjelpen som de måtte ha akkurat når de trengte den som mest.

Men jeg vet også at det er ennå flere som bør få vite hvor mye du har bidratt med fra innsiden av både NBK og Vederlagsfondet. Det er både verdier og prinsipper som har kommet de mange kunstnere til gode, og som vi kan bygge videre på inn i framtiden.

Din innsats lar seg ikke måle i denne takken, den vil syntes i alle de kunstverkene som vil skapes av kunstnere som har deg og din innsats å takke for at deres arbeidsvilkår er så mye bedre enn de ville vært uten ditt bidrag. I mangfoldet av kunstneriske praksiser og kunstverk, der, mere enn noe annet sted, vil effekten av din innsats komme til syne. Og det er et fantastisk resultat!

Jeg håper nå at du vil få en fantastisk tid framover!