Hanne Ramsdal viser verket FA(R)EN på Høstutstillingen 02.10.2018

Hanne Ramsdal er antatt på Høstutstillingen med verket «FA(R)EN» – fremført av Birkelunden mannskor. Her fra øvelse. Foto: Stephen Hutton.

Etter foreldrenes skilsmisse på 80-tallet kom erfaringene som gjorde at «den marginaliserte mannen» ble et gjennomgående tema i Hanne Ramsdals kunstnerskap. Nå viser hun sin perfomance «FA(R)EN» – med Birkelunden mannskor – som del av Høstutstillingen.

– Hver måned finnes det 46 000 barn i Norge som ikke ser faren sin. Ofte er det sabotasje fra mor, samt et system hvor far ikke blir hørt. Hvorfor er det sånn? Er barnefordeling et privat eller offentlig anliggende? Jeg har vært sint. Sint på vegne av min egen pappa, men også menn jeg kjenner, og menn jeg leste om i media, sier Ramsdal.

Hun fikk utløp for litt av sinnet i en personlig kronikk i Aftenposten i 2015. Men sinnet ble også drivkraften for scenekunstprosjektet «FA(R)EN» – et verk som ble antatt av Norges største scene for samtidskunst i Norge, Høstutstillingen. Prosjektet er en form for aktivisme og dokumentarisme – skrevet som korverk for mannskor.

– Tekstene er bevegelige, sier Ramsdal om verket. De kan endres etter endres etter publikums reaksjoner på tidligere fremføringer, eller dersom lovverket for barnefordeling endrer seg. Foto: Stephen Hutton.
På øving med Birkelunden mannskor – med kunstner Hanne Ramsdal i midten. Foto: Stephen Hutton.

– Barnefordelingssaker utspiller seg ofte i skjæringspunktet mellom det private og det offentlige. Spesielt hvis det er høyt konfliktnivå mellom foreldrene og saken ender i retten, sier kunstneren.

Hva er egentlig til barnets beste?

– Med dette prosjektet forsøker jeg å gå bakenfor myter og fordommer og belyse de «usynliggjorte» fedrene, og se på strukturene som utspiller seg i privatlivet mellom to hjem. Men jeg ser også på hva som skjer i det offentlige, på familievernkontorer, i fagmiljøer, i korridorer, i rettsaler. I dagens virkelighet med høy skilsmissestatistikk mener jeg at barnefordeling er en samfunnsproblematikk som angår oss alle. Hva er egentlig til barnets beste?

– Jeg har vært sint. Sint på vegne av min egen pappa, men også menn jeg kjenner, og menn jeg leste om i media, sier Ramsdal om motivasjonen for å gjennomføre prosjektet.

«FA(R)EN» fremføres i kinosalen på Kunstnernes Hus lørdag 6. oktober klokken 16.00–17.00 og søndag 7. oktober klokken 16.00–17.30. Etter søndagens performance blir det en samtale mellom Hanne Ramsdal og psykolog Peder Kjøs. Han har skrevet doktorgrad om foreldre i mekling, og er blant annet kjent fra NRK-serien «Jeg mot meg». Under samtalen åpnes det for spørsmål fra salen.

Besøk Høstutstillingens nettside for forhåndsbestilling av billetter.