«Han kan ta mye av æren for at norske kunstnere i dag har såpass gode økonomiske ordninger med staten som de har» 03.05.2019

Fra utstillingen Sanseforvirringens skog (2018). Foto: © KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter

Olav Starheim får ærespris.

– Sammen med et knippe andre ildsjeler banet han vei for å styrke billedkunstnernes posisjon, og la inn flerfoldige år med innsats for norske billedkunstneres fagpolitiske vilkår og rettigheter, sier styreleder i Norske Billedkunstnere Hilde Tørdal om vinneren av Ulrik Hendriksens Ærespris.

Olav Starheim har en lang og betydelig karriere som maler, med utdanning fra Statens Kunstakademi i Oslo og Kunstakademiet i København. Hans kunstneriske varemerke er den konkrete og fysiske tilstedeværelse i komposisjonen sammen med dynamikken som ligger i selve fargen. De sterke fargene og de store formatene kjennetegner hans omfattende produksjon.

– Jeg er kjempeglad for prisen. Noe slikt var helt usannsynlig da jeg var ungdom, men slike ting er viktig for å skape samhold og trivsel i et fag som har så lite anerkjennelse i samfunnet, sier Starheim.

– Billedkunstnere bør ha total solidaritet med hverandre, for det å være billedkunstner kan ikke sammenlignes med andre fag. Og det har lønt seg å kjempe, for da fikk man også midlene.

Prisen mottar han for for sitt betydelige bidrag til utformingen av norsk kunstpolitikk og for sitt lange engasjement i norske kunstnerorganisasjoner.

– Starheim har lagt mye igjen etter seg og skapt store verdier for kolleger i flere generasjoner etter seg. Det er virkelig godt og på tide at han får denne prisen, sier Tørdal.

– Når vi ser på forholdene ellers i Europa, så er lille Norge et av de landene i verden som har klart å få på plass og beholde stipendordninger og annen offentlig finansiering av kunstnerisk virke, sier hun. Starheims arbeid har vært livsviktig for ytringsfriheten, mangfoldet i kunsten, dannelsen og demokratiet, sier hun.

– Når vi i løpet av de siste årene har kommet langt i arbeidet med treårig lønnsøkning for Statens kunstnerstipend, for utviklingen av en reform for utstillingsøkonomien med honorert arbeid fra offentlig finansierte visningssteder og reforhandling av utstillingsvederlagsavtalen, er det med stor takknemlighet overfor Olav Starheim. For han – sammen med andre ildsjeler – kan definitivt ta mye av æren for at norske kunstnere i dag har såpass gode økonomiske ordninger med staten som de har. For norske billedkunstnere har dette arbeidet Starheim tok del i, blitt stående for ettertiden som solide pilarer å bygge videre på billedkunstnernes vilkår.

Olav Starheim har hatt verv både i Billedkunstnernes Fagorganisasjon, Bildende Kunstneres Styre – Norske Billedkunstneres forgjengere – og Unge Kunstneres Samfund (UKS).

Han ble nominert til prisen av Norske Billedkunstneres grunnorganisasjoner Billedkunstnerne i Hedmark (BKH) og Unge Kunstneres Samfund (UKS), og videre innstilt av sentralstyret i Norske Billedkunstnere. Prisen er på 150 000 kroner og deles ut av Bildende Kunstneres Hjelpefond.