Geir Egil Bergjord er valgt som styreleder: «Jeg er svært glad og takknemlig for tilliten fra et samlet landsmøte» 21.06.2023

– Jeg er svært glad og takknemlig for tilliten fra et samlet landsmøte. Kunstner- og utstillingsøkonomien står øverst på agendaen også i kommende styreperiode, og jeg gleder meg til å fortsette arbeidet med å bedre rammevilkårene til kunstnere i det visuelle feltet.

Bergjord ble valgt i henhold til nominasjonsutvalgets innstilling, ved akklamasjon på Norske Billedkunstneres (NBK) landsmøte torsdag 8. juni. Han har ledet organisasjonen siden august 2022, da daværende styreleder Ruben Steinum gikk inn i rollen som direktør i Office of Contemporary Art Norway (OCA). Bergjord har sittet i NBKs styre siden 2017, og har lang erfaring med tillitsverv. Han har blant annet vært styreleder i Contemporary Art Stavanger (CAS), styremedlem i Bildende Kunstneres Forening Rogaland (BKFR) og fungert som BKFRs representant i Stavanger kommunes kunstutvalg.

Norske Billedkunstneres 17. ordinære landsmøte ble holdt på Leangkollen 7.–8. juni. Foto: Jannik Abel.
Foto: Jannik Abel.
Foto: Jannik Abel.

– Landsmøtet har nå vedtatt et fyldig handlingsprogram for de neste to årene. Dagen etter kom stortingsmeldingen «Kunstnarkår» – som i vesentlig grad beskriver flere av utfordringene på vårt felt. NBK har over flere år arbeidet for en utstillingsvederlagsavtale tilpasset dagens kunstfelt, og regjeringens lovnad om en reforhandling av avtalen tar vi som en stor seier, sier Bergjord.

– NBK forventer en rammeavtale med staten, som vil omfatte en ny avtale om både utstillingshonorar og utstillingsvederlag. Foreløpig er stortingsmeldingen politikk. Nå skal jeg sammen med det nyvalgte styret arbeide for å få sakene vedtatt og gjennomført.

Med stortingsmeldingen varslet regjeringen en revidering av forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere, og en endring i forvaltningen av Statens kunstnerstipend.

– En slik forflytning av oppgaver slik det skisseres i kunstnermeldingen, kan gi en uheldig maktkonsentrasjon. Vi tar også med oss dette inn i arbeidet fremover, sier Bergjord.


Norske Billedkunstneres (NBK) sentralstyre juni 2023–juni 2025:

Geir Egil Bergjord (styreleder), Anna Ihle, Aleksander Johan Andreassen, Erik Friis Reitan, Elin Igland, Hanne Edvine Larssen, Karin Augusta Nogva og Katrine Sviland (ansattevalgt)

Foto: Jannik Abel.
Foto: Jannik Abel.
Foto: Jannik Abel.
Foto: Jannik Abel.