Fem år siden #kunstneraksjonen <3 21.11.2018

#Kunstneraksjonen foregikk i hele landet. Her fra en barnehage i Molde. Foto: Vania Cunha.

19. november markerte femårsdagen til #kunstneraksjonen. Norske Billedkunstnere (NBK) oppfordret landets kunstnere til å dekke til offentlige kunstverk både i det offentlige og private rom, for å protestere mot regjeringens stipendkutt. Og mobiliseringen fungerte.

Kunst-Norge reagerte raskt da regjeringen ville stryke posten for langvarige stipend for eldre og etablerte kunstnere i statsbudsjettforslaget for 2014. Stipendene skulle erstatte Garantiinntekten – som ble utfaset i denne perioden. Parallelt med at representanter fra de visuelle kunstnerorganisasjonene drev politisk påvirkningsarbeid på Stortinget, planla de at kunstnere fra hele landet kunne delta på en aksjon.

For å synliggjøre kunstens betydning i hverdagen, skulle den dekkes til. Aksjonen skulle minne oss om vårt ubevisste forhold til kunst. I hvilken grad påvirkes vi av den hver dag? Hva ville skjedd med oss om den ble borte? Oppfordringen om å skjule kunstverk gjaldt også å legge fra seg boka, stilne musikken og skru av filmen. Skulpturer i parker, bilder på veggen i barnehager – alt skulle kles i svart.

Den blåblå regjeringens budsjettkutt ble stanset av Venstre og KrF, som etter dialog med kunstnerorganisasjonene sikret stipendenes plass på statsbudsjettet for 2014. Selv om de 15 millionene til etablerte kunstnere og seniorkunstnere, ble #kunstneraksjonen likevel gjennomført 19. november 2013.

– Det ble til en markering – vi ville vise Norge hvem vi er, hvorfor stipendene er viktige og hva kunstnerne bidrar med i samfunnet, sier styreleder Hilde Tørdal.

Markering på Stortinget 19. november 2013. Foto: Lisa Pacini.

Kunstnerstipendene i dag

I statsbudsjettet for 2019 innfris siste rest av den treårige lønnsreformen som Norske Billedkunstnere (NBK) sammen med de andre visuelle kunstnerorganisasjonene foreslo i 2015, og som var blant kravene i #kunstneroppropet i fjor. Det betyr at alle kunstnere som mottar arbeidsstipend, tiårig stipend eller uavkortet garantiinntekt fra og med 2019 vil motta 268 222,– kroner i året. Beløpet tilsvarer halvparten av en gjennomsnittlig norsk årsinntekt.

Norske Billedkunstnere (NBK) har bedt om en opptrapping på fem prosent i tildelingene av Statens kunstnerstipend. Regjeringen innfridde ikke i statsbudsjettet for neste år. I budsjettforliket fikk heller ikke KrF gjennomslag for de foreslåtte 30 millioner til økning i hjemler.

– Stipendene utgjør et treffsikkert tiltak for å bedre kunstnerøkonomien, men kun rundt ti prosent av søkerne tildeles stipend, sier Tørdal.

– Vi jobber videre for å få til denne økningen i hjemler.