Er klisjeen om den utskjelte Høstutstillingens tid forbi? 27.08.2018 Høstutstillingen

Den Nasjonale Jury 2018: Tom Stian Kosmo (f. 1975. Bor og arbeider i Bergen), Anders Kjellesvik (f. 1980. Bor og arbeider i Oslo), Marte Aas (f.1966. Bor og arbeider i Oslo), Julie Lillelien Porter (f.1975. Bor og arbeider i Bergen), Joar Nango (f.1979. Bor og arbeider i Tromsø) og Anna Ihle (f.1984. Bor og arbeider i Stavanger).

Kan vi forvente oss noe nytt av den 131. Høstutstillingen? Leder for Den Nasjonale Jury Anders Kjellesvik svarer.

Utstillingen vil, som tidligere år, være en mangefasettert fortelling om hvor vi står i dag, sett fra kunstnerens perspektiv. Et termometer i armhulen med klare feilmarginer, men også en tydelig indikator på felles allmenntilstand. Menneskets sårbarhet i en uoversiktlig verden tematiseres og diskuteres. Noen tendenser skiller seg ut i søknadsbunken og i verkene som vises på Kunstnernes Hus; individet i møtet med naturen, åndelighet, psykologiske og klimatiske problemstillinger. Det spenner fra det intuitive til det strengt kontrollerte eller konseptuelle. I tillegg til mange tydelige og insisterende arbeider i utstillingssalene er årets Høstutstilling representert med en mengde film- og videoarbeider av sjelden høy kvalitet. Jeg vil anbefale alle besøkende å sette av tid til filmprogrammet.

At så mange dedikerte kunstnere ønsker å delta, vitner om en tverrfaglig vilje og tro på kunsten som uavhengig og meningsbærende.

Fra april og frem til nå har en nybåren jury arbeidet med å sette sammen årets utvalgte kunstnere og kunstverk til Høstutstillingen 2018. Prosessen har vært preget av engasjement, gode faglige diskusjoner og utveksling av ideer. Fra skissestadiet i vår, til høstens siste finjusteringer. Vi begynte med anonym vurdering og endte med tett samarbeid med kunstnere, administrasjon og teknikere. Ønsket har vært å sette sammen en utstilling som viser bredde i uttrykk og innhold, men også aktuelle tendenser og utfordringer. Juryen har gjennom flere uker diskutert seg frem til en felles fragmentert sammenstilling av kunstnerisk kvalitet, ytringer og estetikk.

Mange profesjonelle kunstnere ønsker utstillingsplass på Kunstnernes Hus i ukene før mørket tar oss. Selv om søkertallet ikke er rekordhøyt i 2018, er det en tendens at kvaliteten på de innsendte arbeidene holder et meget høyt nivå. Juryeringen er en krevende affære og øvelse i konstruktivt samarbeid. Begivenheten insisterer på demokratiske og kollegiale verdier, en sammenkobling av det tradisjonelle og eksperimenterende, ungt og etablert, urbant og ruralt. De utvalgte arbeidene viser blodslit, utholdenhet og energi, et vev av humor, poesi og dystopiske livsanskuelser.

Kan tendensene av et felles engasjementet være en reaksjon på samfunnsmessige politiske dreininger vi har sett de siste årene? Er klisjeen om den utskjelte Høstutstillingens tid forbi? At så mange dedikerte kunstnere ønsker å delta, vitner om en tverrfaglig vilje og tro på kunsten som uavhengig og meningsbærende. Utstillingen er politisk gjennom å representere et samfunnsmessig alternativ, et frigjort tankesett.

På vegne av Den Nasjonale Jury 2018, som består av Anna, Julie, Joar, Marte, Tom og undertegnede, vil jeg takke alle som har vært involvert i dette omfattende arbeidet. En spesiell takk til alle kunstnere, både de som er antatt og de som har søkt. Bon Voyage!

Dørene på Kunstnernes Hus åpner for publikum 8. september klokken 14.00. Høstutstillingen står til og med 14. oktober.