«En varm gratulasjon til Lubna Jaffery som ny kulturminister. De visuelle kunstnerne har store forventninger» 28.06.2023

Foto: Torbjørn Kjosvold

I dag ble det klart at Lubna Jaffery (Ap) tar over som kultur- og likestillingsminister etter Anette Trettebergstuen. Forventningene fra det visuelle feltet er store.

Vi forventer en kulturminister med en ambisiøs satsingsvilje på vegne av de som lager kunsten som vises til publikum over hele landet, altså kunstnerne, sier styreleder Geir Egil Bergjord.

For kort tid siden presenterte Trettebergstuen den såkalte «kunstnermeldingen» for fremmøtte på Kunstnernes Hus. Stortingsmeldingen «Kunstnarkår» tar for seg kunstneres levekår i Norge og staker ut retningen for fremtidig kunstnerpolitikk. Beskrivelsen av utfordringene i det visuelle kunstfeltet er gjenkjennelige fra Norske Billedkunstneres (NBK) tidligere innspill.

– Situasjonen i dag er at kunstnerne ikke får betalt for jobben de gjør med å fylle statlig finansierte visningssteder med utstillinger til publikum, og denne innsikten opplever jeg at tidligere kulturminister Trettebergstuen hadde. Meldingen kom med lovnad om en reforhandling av utstillingsvederlagsavtalen, og vi forventer at Jaffery følger opp, sier Bergjord.

– Kunstnerne må sikres honorar for jobben de gjør, vederlag for visningen av kunsten for publikum og produksjonsmidler til å skape kunstverk. Vi ønsker en rammeavtale som befatter alle disse delene som utgjør utstillingsøkonomien. Jeg ser frem til en god dialog med den nye statsråden.