Else Marie Hagen får Høstutstillingsprisen 07.09.2019Høstutstillingen

Høstustillingsprisen tildeles Else Marie Hagen for verkene The average of four boys and their shadows og The opposite directions of one single girl. Foto: Jannik Abel / NBK

– Jeg er glad for å vise disse arbeidene nettopp på Høstutstillingen. Mens de fleste utstillinger er kuraterte, holder Høstutstillingen fast på åpen innsending. Den er anti-hierarkisk, og vi trenger den, sa prisvinneren under åpningsseremonien.

Else Marie Hagen får prisen for verkene The average of four boys and their shadows og The opposite directions of one single girl. 

– Jeg bruker kunst som en måte å se, tenke og diskutere på. Jeg er interessert i bilders bestanddeler og virkemidler og i hvordan betydning blir produsert. I eget arbeid med fotografi undersøker jeg like gjerne abstrakte kvaliteter som samfunnsmessige forhold.

I likhet med flere av hennes seneste arbeider tar de to fotografiene utgangspunkt i Hagens interesse for et spesielt skjema som er utarbeidet for å fange opp adferdsavvik hos barn og ungdom.  Skjemaet er basert på et system der atferd rangeres i forhold til det en selv oppfatter som et gjennomsnitt, og fylles ut av foresatte.

– Dermed vil de foresattes egne oppfatninger av normer og konsensus, og deres forhold til autoriteter og samfunnsregler, kunne prege utfylling av skjemaet, og bekrefte etablerte forestillinger og mønstre, sier Hagen.

Hvis du ikke er som alle andre, er du unormal. Hvis du er unormal, så er du syk

«Årets vinnerbidrag klarer på elegant og subtilt vis å hinte til institusjonens potensielle vold, og storsamfunnets evinnelige trang til lage bokser som ikke passer», heter det i juryens begrunnelse.

Hvis du ikke er som alle andre, er du unormal. Hvis du er unormal, så er du syk. Disse tre kategoriene, å ikke å være som alle andre, ikke være normal og være syk, er faktisk veldig forskjellige, men har blitt redusert til det samme, sa en gang den franske filosofen Michel Foucault.

«Hvem må tilpasse seg hvem i dagens samfunn? Hvem har kontroll over kroppen din? Hvem er egentlig i konflikt med hverandre – og hvorfor? Med tanke på hvor vi befinner oss her i dag, altså i kunstens rom, fremstår det betimelig å stille disse spørsmålene», skriver juryen om verket.

Else Marie Hagen (f. 1963 i Stavanger) bor og arbeider i Oslo. Hun har hatt separatutstillinger ved blant annet Kunstnernes Hus, Vigelandmuseet, Galleri K (Oslo) og Kunstnerforbundet (Oslo). Hagen har også deltatt i gruppeutstillinger ved Museet for samtidskunst, Lillehammer Kunstmuseum, Henie Onstad Kunstsenter, Trondheim kunstmuseum og det tidligere Stenersenmuseet (Oslo). Hun er representert i offentlige samlinger som Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Preus museum, Bergen Kunstmuseum (KODE), Stavanger kunstmuseum (MUST) og Nordnorsk Kunstmuseum

Høstutstillingsprisen er på 150 000 kroner og deles ut av Bildende Kunstneres Hjelpefond. Juryen for prisen har bestått av juryleder for Den Nasjonale Jury Marte Aas , Emil Finnerud fra Kritikerlaget og Nils Eger fra Bildende Kunstneres Hjelpefonds styre.