Du kan nå søke Regionale prosjektmidler for visuell kunst 29.06.2022

Fra Nora Adwans utstilling på Hordaland Kunstsenter i Bergen, en produksjon som i forrige runde mottok prosjektmidler fra KiN. Utstillingen kan sees frem til 7. august. Foto: Hordaland Kunstsenter.

Har du fått tildelt utstillingsplass, eller har et formidlingsprosjekt tilknyttet en norsk kunstinstitusjon? Nå kan du søke Kunstsentrene i Norges regionale prosjektmidler.

Kunstsentrene i Norge (KiN) er en landsdekkende medlemsforening for landets 15 regionale kunstsentre, og deler hvert år ut prosjektmidler til kunstnere over hele landet. ⁠

Tildelingene har som mål å styrke profesjonelle kunstneres vilkår, samt å “heve kvaliteten og styrke profesjonaliteten i offentlig visning av kunst i kommuner og fylker i hele landet.” ⁠

I 2021 ble det tildelt over ti millioner kroner, fordelt på 159 søkere. ⁠Søknadsfristen er 1. september, og det kan kun søkes støtte til prosjekter som skal gjennomføres etter denne datoen. ⁠

Klikk HER for å søke, samt mer informasjon om KiN og støtteordningen!⁠