Disse visningsstedene får ekstrabevilgning for å styrke utstillingsøkonomien 09.02.2024

Oversiktsbilde fra Høstutstillingen 2022. Som arrangør av utstillingen er Norske Billedkunstnere (NBK) en av tilskuddsmottakerne for midler øremerket utstillingsøkonomien. Foto: Jannik Abel.

– Kunstnere skal forvente at utstillingshonorar inngår i kontrakten når de stiller ut ved institusjoner som får statlig støtte, sier styreleder Geir Egil Bergjord.

For 2024 er det satt av 15 millioner kroner i statsbudsjettet for å bedre kunstnerøkonomien ved kunstinstitusjoner og visningssteder over hele landet. 45 visningssteder får en ekstrabevilgning på 333 333 kroner.

  – Dette er et resultat av flere års målrettet arbeid fra de visuelle kunstnerorganisasjonene, og et svært velkomment innslag på statsbudsjettet. Denne ekstrabevilgningen viser at regjeringen vil prioritere utstillingsøkonomien, og den seieren synes jeg er verdt å feire, sier styreleder Geir Egil Bergjord. 

I et felles statsbudsjettinnspill foreslo kunstnerorganisasjonene at midler til utstillingshonorar skulle styrkes med 29 millioner kroner i 2024, som starten på en årlig opptrapping mot en varig innretning. NBK har bedt om rammeavtale som omfatter utstillingshonorar og revidert utstillingsvederlagsavtale, samt en avtale om produksjonsmidler. 

– Vi mener 15 millioner er en god begynnelse for utstillingshonorar. Institusjonene som mottar ekstrabevilgningen er allerede forpliktet av utstillingsvederlagsavtalen, så vi forventer at disse midlene går til utbetaling av nettopp utstillingshonorar til kunstnere som stiller ut, sier Bergjord. 

Utstillingshonorar er betaling for kunstnerens arbeid i forbindelse med en utstilling, mens utstillingsvederlag er et vederlag som statlige og statlig støttede utstillingsarrangører plikter å betale til kunstnere som kompensasjon for lån og fremvisning av verk i kunstnerens eie.

– NBK har gjennom flere år jobbet med å påse at visningssteder utbetaler utstillingsvederlag, og ikke minst bevisstgjøre kunstnerne om at de har krav på dette vederlaget når de stiller ut, sier Bergjord. 

For en kunstner er det å stille ut verk på et galleri eller museum er ofte ulønnet arbeid. 

– Det er viktig for NBK at våre medlemmer også er klar over at statlig støttede utstillingsarrangører skal betale kunstnere for arbeidet de legger ned i forbindelse med utstillinger, sier Bergjord. 

– Honoraret kan selvsagt gå til nyproduksjon av kunstverk – ikke minst er det naturlig når kunstneren skaper og leverer stedsspesifikke arbeider. Men hovedmålet med utstillingshonorar må være at kunstnere skal kunne kreve betaling for arbeidet ved visningsstedet, og som de ikke kan ta med seg videre. Det er eksempelvis planlegging og tilpasning av arbeider til visningsstedets lokaler, deltakelse i montering, samt formidlingsarbeid. Vi må bort fra en ukultur der kunstnere jobber gratis. 

Disse visningstedene får ekstrabevilgning på 333 333 kroner i 2024: 

Drammens museum for kunst og kulturhistorie

Haugalandmuseet

Vestfoldmuseene (Haugar Vestfold)

Henie Onstad kunstsenter

Nasjonalmuseet

KODE

Lillehammer museum (Lillehammer kunstmuseum)

Preus museum

Galleri F15

Blaafarveverket

Sørlandets kunstmuseum

Museum Stavanger (Stavanger kunstmuseum)

Musea i Sogn og Fjordane (Sogn og Fjordane kunstmuseum)

Viti (Kunstmuseum KUBE, Jugenstilsenteret)

Museet Midt

Museene i Sør Trøndelag (Nordenfjeldske kunstmuseum og Trondheim kunstmuseum)

Nordnorsk kunstmuseum

Pikene på broen

Norwegian Crafts

Office for Contemporary Art Norway OCA

Norske kunsthåndverkere (formidling)

Bergen kunsthall

Bomuldsfabrikken kunsthall

Kunstnernes hus

Høstutstillingen (NBK)

Kunsthall 3.14

Vestfossen kunstlaboratorium

Forbundet frie fotografer

Galleri Format

Kraft Bergen

Kristiansand kunsthall

Kunsthall Oslo

Kunsthall Stavanger

Kunsthall Trondheim

Kunstnerforbundet

Landsforeningen Norske Malere

Norsk billedhuggerforening

Norske grafikere

Norske tekstilkunstnere

Oslo kunstforening

Fotogalleriet

Tegnerforbundet

Tromsø kunstforening

Unge kunstneres samfunn

For 2024 er det satt av 15 millioner kroner i statsbudsjettet for å bedre kunstnerøkonomien ved kunstinstitusjoner og -visningssteder over hele landet. Statlig støttede visningssteder skal både følge avtalen om utstillingsvederlag og sikre kunstnere rimelig honorar for arbeidet de legger ned i forbindelse med utstillinger. Kriteriet for å motta øremerkede midler til utstillingsøkonomien er at man mottar statlig driftstilskudd av varig karakter over statsbudsjettet, samt er forpliktet av utstillingsvederlagsavtalen. Midlene fordeles likt mellom 45 tilskuddsmottakere.

(Pilot)ordningen for utstillingshonorar videreføres med kr 6 380 000 for 2024 fordelt på 24 kunstinstitusjoner.